Folkesundhedsdage 2022

Er prioritering på folkesundhedsområdet et nulsumsspil?
Er prioriteringer altid økonomiske?
Er de fagligt eller etisk betingede?

Hvilke værdier ligger til grund for vores prioriteringer, og er vi overhovedet klar over dem? Vil nye prioriteringer på folkesundhedsområdet ske på bekostning af andre områder – eller vil en mere pluralistisk tilgang, der giver plads til større mangfoldighed, i stedet generere merværdi?

Vi ønsker med folkesundhedsdage at skabe en åben og demokratisk debat om, hvorfor vi  prioriterer, som vi gør. Med termerne pluralistisk prioritering ønsker vi i særlig grad at  undersøge potentialet i en mere mangfoldig forståelse af, hvad der bidrager til  folkesundheden.

Se programdetaljer, oplysninger om abstracts,
workshop og stande på undersiderne
.

Tilmeld dig her...