20 års jubilæum - Tidsskrift for Forskning i Sygdom & Samfund

Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund (TFSS) har 20 års jubilæum. Det
vil vi gerne fejre med et arrangement fredag d. 4. oktober 2024.
TFSS har som formål at formidle forskning, der ligger i grænsefeltet mellem humaniora, samfundsvidenskab og
sundhedsvidenskab. I forbindelse med jubilæet ønsker vi at sætte fokus på netop den tværfaglige samtale, som forfattere,
gæsteredaktioner, bedømmere og redaktører lægger energi i, og som tidsskriftet år for år lægger sider til. Vi vil gerne drøfte
små og uafhængige tidsskrifters rolle og muligheder i denne samtale, samt hvad det betyder at publicere i et tidsskrift som
TFSS. Vi har derfor sammensat et program, der byder på både festligheder og faglige debatter:

Arrangementet foregår på Københavns Universitet, CSS, Øster Farimagsgade 5, bygning 35, lokale 35.01.05. Det er
gratis og åbent for alle. https://cssc.ku.dk/billeder/Kort_Kommunehospital_-_20210915.jpg
Vi håber at se rigtig mange, der har lyst til at høre om tværfaglige samtaler i videnskabelige publikationer om sygdom og
samfund.
Tilmelding er nødvendig, senest 1. september via dette link: https://www.eventbrite.com/e/20-ars-jubilum-tiddskriftfor-
forskning-i-sygdom-samfund-tickets-878608039297?aff=oddtdtcreator
Mange hilsener fra Redaktionen bag Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund

PROGRAM
14:00 – 14:15
Velkommen

14:15 – 14:30
Velkomsttale ved Torsten Risør (medstifter og redaktionsmedlem)

14:30 – 15:00
Oplæg ved Bertil Dorch (Bibliotekschef, SDU):
Udviklingen af tidsskrift-genren i lyset af open access

15:00 – 15:15
Kaffepause

15:15 – 16:15
Paneldebat v. konferencier Gitte Wind:
Tværfaglige samtaler på tryk: Refleksioner fra arbejdet med fire temanumre
Panelgæster:
Henriette Langstrup, lektor v. Institut for Folkesundhedsvidenskab, KU
Patient Rapporterede Oplysninger, 2023
Jeppe Oute Hansen, professor v. Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag,
Universitetet i Sørøst-Norge
Psykisk Sundhedsarbejde og Politik, 2021
Morten Sodemann, klinisk professor v. Klinisk Institut, Forskningsenhed
for Infektionsmedicin, Odense Universitetshospital
Multisygdom, 2020
Lone Grøn, professor MSO, VIVE
Sund Aldring, 2019

16:15 – 16:30
Afrunding v. Mette Bech Risør og Sara Marie Hebsgaard Offersen (ansv. redaktører)

16:30-17:30
Reception