Du er her:     >     
Nyheder
Forskning

Inspiration:

GPS nr. 1 - Ensomhed

GPS'en om ensomhed er skrevet af Maja Bertram, Kirsten Vinther-Jensen, Ulla Toft og Morten Ørsted-Rasmussen.

Bjørn Holstein, Julie Christiansen og Mathias Lasgaard bidraget med væsentlige indsatser.

Åbn værket som PDF fil

Aktivitetskalender
Startdato_kun_dato:
Dato:
24-01-2019
Tilmeldingsfrist:
Link:
Multi-component approach for amorphous systems
Startdato_kun_dato:
Dato:
24-01-2019
Tilmeldingsfrist:
Link:
Contralateral Breast Cancer - Preventive Therapy and Survival
Startdato_kun_dato:
Dato:
24-01-2019
Tilmeldingsfrist:
Link:
Established biomarkers of myocardial ischemia: differences in diagnostic and prognostic performance
Sæt X i kalenderen
ved datoerne for DSFFs og fraktionernes arrangementer.
Spot på et medlem

"DSFF lader mig, medvirke til formuleringen af mål og visioner for sundhedsområdet i Danmark. Min drøm er et sundhedsvæsen med lige adgang og lige muligheder for alle. Arbejdet i DSFF giver mig mulighed for at udvikle min faglighed og mit netværk" 

 

Morten Ørsted-Rasmussen, bestyrelsesmedlem i DSFF, forebyggelseschef  i Hjerteforeiningen.

Spot på et medlem

"Folkesundhed spænder fra forskning til beslutninger i det politisk/administrative system. DSFF skaber rammerne for et forum, hvor alle disse aspekter kan samles og drøftes, så den bedst tilgængelige viden muligt kan blive draget ind i beslutningsprocesserne.”

 

Torben Jørgensen, 

Enhedschef,  Forskningscenter for

 Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden

Formand for Dansk Selskab for Folke

Spot på et medlem

"Folkesundhed er sundhed for hele folket, - Dansk Selskab for Folkesundhed skal sørge for at ulighed i sundhed til stadighed er på både den faglige og den politiske dagsorden."

 

Jens Krogh,

fhv. afdelingschef, CFK  - Folkesundhed og Kvalitetsudvikling, Region Midtjylland 

 

Spot på et medlem

I DSFF har jeg mulighed for at bidrage til udviklingen af folkesundhedsområdet i Danmark. Min tilgang er at styrke en tværsektoriel, tværfaglig og vidensbaseret tilgang. DSFF styrker mit netværk og min faglighed.

Ida Husby, uddannelseschef, 

ernærings- og sundheds-uddannelsen, 

University College Sjælland

Spot på et medlem

 Det er vigtigt at der er fokus på den brede folkesundhed. DSFF giver mulighed for at ”kigge med” i forskning der sætter fokus herpå. Med årlig uddeling af Folkesundhedsprisen bidrager DSFF til fokus på de ”gode eksempler” der facilliterer sundhed på tværs.

Pia Assenholm, bestyrelsesmedlem DSFF, chefkonsulent, UC Syddanmark

Spot på et medlem

DSFF sætter folkesundheden på dagsordenen i Danmark! Folkesundhed bliver ofte betragtet som en ”kan”-opgave, men DSFF fremmer en anden dagsorden som hedder Folkesundhed en ”skal”-opgave.

Jeg er medlem for at understøtte udvikling og udvidelse af folkesundhedsarbejdet i DK.

Benny Sell, teamleder

Team Folkesundhed, Lolland Kommune

Fraktioner

FFSV- Foreningen for Folkesundhedsvidenskab

 

DASAMS - Dansk Samfundsmedicinsk Selskab

 

DSfB- Dansk Selskab for Børnesundhed

Folkesundhedsdage

Konferencen Folkesundhedsdage er der hvor vi fortæller det nyeste om forebyggelse og folkesundhed i Danmark og på verdensplan.

Læs mere her...

Følg os på
facebook

Administration

 

Dansk Selskab
for Folkesundhed

Svenstrupvænget 5 E,

5260 Odense S

administration@dsff.dk

Tel. 2290 5473

 

Administrationen varetages i fritiden hvorfor 

telefoniske henvendelser først kan forventes

besvaret udenfor dagarbejdstiden. 

© 2016 Powered by WebDesignCenter