Uddannelser indenfor Folkesundhedsområdet

Alle interesserede er velkomne til at være medlemmer af Dansk Selskab for Folkesundhed. Her er nævnt uddannelser, for hvilke selskabet rummer fraktioner, eller hvor medlemskab er særligt oplagt.

Speciallæge i Samfundsmedicin

Uddannelsen til speciallæge i Samfundsmedicin sker i henhold til Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om uddannelse af speciallæger.

Der kan læses mere om uddannelsen til speciallæge i samfundsmedicin på
DASAMS hjemmeside
 
Kandidat i Folkesundhedsvidenskab

Folkesundhedsvidenskab er videnskaben om befolkningens sundhedstilstand, samt hvordan man fremmer denne. Den fem-årige kandidatuddannelse i folkesundhedsvidenskab udbydes ved flere danske universiteter og giver titlen cand.scient.san.publ. (candidatus/candidata scientiæ sanitatis publicæ). Læs mere hos FFSV

Master of Public Health - MPH

Uddannelsen omhandler folkesundhedsvidenskab og har fokus på forebyggelse, sundhedsfremme og ledelse.

Du får viden om emner som vurdering af sundsrisici, effekt og økonomi i sundhedsindsatsen og udvikling af programmer og strategier for sundhedsfremme.