Fonden til uddeling af Børnesundhedsprisen

Fondens Bestyrelse (valgt 2018):

Farideh Radis

Vibeke Hardam Nohns

Britta Weyer

Fondens vedtægter

§ 1 Navn, hjemsted og formål

Stk. 1. Fondens navn er ” Fonden til uddeling af Børnesundhedsprisen”.

Stk. 2. Dens hjemsted er Aalborg Kommune.

Stk. 3. Fondens formål er at fremme børn og unges sundhed gennem uddeling af Børnesundhedsprisen jf. §§ 5 og 6.

§ 2 Historik

Stk. 1. Fondens stifter er Dansk Skolelægeforening, og dens midler hidrører fra Dansk Skolelægeforening og donationer, der testamentarisk eller som gaver tillægges fonden.

Stk. 2. På fondens stiftelsesdag 18. august 1999 udgør fondens aktiver kr. 274.031,51 og egenkapitalen kr. 274.031,51.

§ 3 Fondens midler og deres anvendelse

Stk. 1. Fondens midler kan ikke anvendes til andre formål end vedtægterne angiver og kan ikke gøres til genstand for retsforfølgning i anledning af Dansk Selskab for Børnesundheds forpligtigelser eller stilles som sikkerhed for sådanne.

Stk. 2. Midlerne skal holdes adskilt fra Dansk Selskab for Børnesundheds øvrige midler og anbringes til bedst mulig og sikker forrentning.

§ 4 Bestyrelse

Fondens bestyrelse på tre medlemmer vælges på Dansk Selskab for Børnesundheds ordinære generalforsamling.

§ 5 Indstilling af kandidater

Stk. 1. Fondens afkast uddeles efter indstilling som den årlige Børnesundhedspris.

Stk. 2. Medlemmerne af Dansk Selskab for Børnesundhed indstiller kandidater til prisen.

Stk. 3. Enhver person/institution, som har gjort en særlig indsats for fremme af børn og unges sundhed, kan indstilles. Indstillingen er åben for alle med fortrinsret for kommunallæger.

Stk. 4. Indstillingen skal være begrundet med forskning og faglig udvikling, som fremmer børn og unges sundhed.

§ 6 Udvælgelse af prismodtager

Stk. 1. Blandt de indstillede kandidater udvælger fondsbestyrelsen prismodtageren.

Stk. 2. Der gives fortrinsret til personer/institutioner, som har udført handlingsanvisende forskning eller til kommunallæger.

§ 7 Regnskab

Stk. 1. Fondens regnskabsår er identisk med Dansk Selskab for Børnesundheds.

Stk. 2. Regnskabet revideres af en revisor, som vælges for et år af gangen på Dansk Selskab for Børnesundheds ordinære generalforsamling.

§ 8 Beretning

Fondens bestyrelse aflægger beretning på Dansk Selskab for Børnesundheds ordinære generalforsamling.

§ 9 Fondens ophør

I tilfælde af fondens nedlæggelse påhviler det den sidste bestyrelse at drage omsorg for, at resten af fondens midler overføres til formål i overensstemmelse med vedtægternes §§ 5 og 6.

Ovenstående vedtægter er godkendt af fondsbestyrelsen som nedenfor anført:

Dato: Dato: Dato:
8/8 2011 4/8 2011 31/7 2011

Søren Christian Jørgensen Jens Holm-Pedersen Vibeke Hardam Nohns
Formand for Fonden Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem