Program 2020

Samlet program som PDF fil 

Key-note speakers:

Folkesundhedsindsatser i en kritisk situation. Konsekvenser for trivsel og den mentale sundhed.

Søren Brostrøm
Direktør Sundhedsstyrelsen siden 2015. Uddannet læge fra KU. Speciallæge i gynækologi og obstetrik, ph.d.

Mental sundhed skaber vi sammen og styrken hentes i fællesskabet.

Vibeke Koushede
Institutleder på Institut for Psykologi, KU. Professor i mental sundhedsfremme. 

Trivsel og tendenser i ungdomslivet.

Niels Ulrik Sørensen
Lektor, Center for Ungdomsforskning Aalborg Universitet. Cand.scient.soc. i historie og internationale udviklingsstudier, ph.d. i ungdomsforskning. Daglig leder af Center for Ungdomsforskning.

Mental sundhed i alderdommen:
Hvordan får vi forståelse for kompleksitet og nuancer?

Christine Swane
Direktør i Fonden Ensomme Gamles Værn. Uddannet mag.art. i kultursociologi, ph.d. i "Hverdagslivet med demens." 

Seksualitet og sundhed

Christian Graugaard
Professor, Klinisk Institut, Aalborg Universitet

Betydningen af barnets første leveår og tidlige indsatser for mental sundhed og trivsel

Kirstine Agnete Davidsen,
psykolog, Børne og Ungdomspsykiatri Odense, lektor, Institut for Psykologi, Syddansk Universitet