Program 2020

Bekræftede key-note speakers:

Søren Brostrøm
Direktør Sundhedsstyrelsen siden 2015. Uddannet læge fra KU. Speciallæge i gynækologi og obstetrik, ph.d.

 

Vibeke Koushede
Fra 1. maj 2020 institutleder på Institut for Psykologi, KU. Professor i mental sundhedsfremme. Vibeke Koushede er desuden initiativtager til ABC for mental sundhed. I sin forskning er hun især optaget af beskyttende faktorer for mental sundhed og trivsel herunder betydningen af følelsen af at have noget og nogen at stå op til om morgenen, fællesskaber og mening. Forskningsområdet ligger indenfor salutogenese, der har fokus på årsager og udvikling af sundhed i modsætning til patogenese, der er optaget af årsager og udvikling af sygdom.

Om den  aktuelle situation siger Vibeke Koushede:
"Den situation, som vi står i lige nu understøtter sådan set bare den viden vi har om, at det, at vi er vores egene lykkes smed er en sandhed med kraftige modifikationer - vi er sociale væsener af natur, dybt afhængige af følelsen af at høre til, og af at føle vi har noget og nogen, vi kan bidrage til.  Alt afhængigt af vores livsomstændigheder, hvad vi bliver udsat for her i livet og hvilke ressourcer, vi har til rådighed, så præger det vores mentale sundhed. Og vi er hinandens vigtigste ressourcer. Jeg mener grundlæggende, at mental sundhed er noget, vi skaber sammen og styrken hentes i fællesskabet." 

Niels Ulrik Sørensen
Lektor, Center for Ungdomsforskning Aalborg Universitet. Cand.scient.soc. i historie og internationale udviklingsstudier, ph.d. i ungdomsforskning. Daglig leder af Center for Ungdomsforskning.

Christine Swane
Direktør i Fonden Ensomme Gamles Værn. Uddannet mag.art. i kultursociologi, ph.d. i "Hverdagslivet med demens." Christine Swane har i 30 år beskæftiget sig med forskning og formidling inden for gerontologi.