Forskningssessioner

Forskningssessioner mandag den 27. september 2021 kl. 15.20 - 17.00

Forskningssessionerne indledes med et rammesættende oplæg ved en forsker inden for det relevante område, der sammen med en repræsentant fra kommune/region fungerer som moderatorer og ”chairmen” på sessionen. Efter præsentation af oplæggene, der hvert varer 10 minutter samt 5 min til efterfølgende spørgsmål og debat, afsluttes sessionen med fælles debat og diskussion, som ledes af moderatorerne.

Deltagerne skal på forhånd vælge hvilken forskningssession de vil deltage i.

Abstractssamling som PDF fil

 

Mænds livsmening i overgangen til pension

Udsatte kvindeliv og forandring gennem kroppen

Mandefællesskabers betydning for ældre mænds trivsel

Sundhedsprofessionelles syn på medicinsikkerheden blandt ældre af anden etnisk baggrund med kognitiv svækkelse og polyfarmaci

Moderator: Pernille Tanggaard Andersen

Co-moderator: Lisbeth Holm Olsen


 

 

Gestationel diabetes mellitus and stigma: A scoping review

Gestational Diabetes Mellitus and the bi-directional link to Depression, Anxiety and Psychological Stress

The experience of new mothers with recent gestational diabetes during the COVID-19 lockdown: A qualitative study from Denmark

Prevention of diabetes i women with previous gestational diabetes - on overview of reviews qualitative study

Moderator: Kasper Olesen

Co-moderator: Karoline Kragelund Nielsen


 

 

What happens after a weight loss intervention? Perspectives of people with overweight performing time-restricted eating

Organizational readiness to implement school-based healthy weight interventions: A survey among municipalities and primary schools in the Region of Southern Denmark

A qualitative study in the Region of Southern Denmark on opportunities and facilitators for implementing school-based interventions aimed at healthy weight development among 6-16-year-olds

Is participation in recreational activities in the local community associated with self-rated health and well-being? A large cross-sectional study in the Capital Region of Denmark

Hverdagsændringsprocesser til øget sundhed som følge af deltagelse i et randomiseret kontrolleret studie målrettet personer med prædiabetes

Moderator: Mette Aadahl

Co-moderator: Thea Suldrup Jørgensen


 

 

Neonatal vaccination with Bacille Calmette-Guérin strains: Effects in infancy

Sammenhænge mellem Physical Literacy og danske børns (7-13 år) fysiske helbred og trivsel. Sjælland, 2020-2021.

Barriers, facilitators and potentials from the perspectives of health visitors [sundhedsplejersker] in a Danish health promotion intervention ‘Face-it’

Evaluering af VR FestLab: en virtual reality festsimulation for alkoholforebyggelse blandt danske unge

Moderator: Henrik Bøggild

Co-moderator: Freja Jørgensen


 

 

Stressniveauet forklares af en kombination af arbejds- og ikke-arbejdsrelaterede belastninger samt social støtte

Projekt med fokus på en helhedsorienteret analyse af årsager til stress som baggrund for en styrket indsats mod stress

Shift work and use of psychotropic medicine: follow-up studies with register linkage

Moderator: Finn Breinholt Larsen

Co-moderator: Marit Nielsen-Man


 

 

‘The good patient gets it all’: access to healthcare for persons with multiple chronic conditions

Uhensigtsmæssig sundhedsadfærd blandt samboende og ikke-samboende hjertesyge

A Danish definition of rehabilitation covering medical, social and vocational rehabilitation

Telefonbaseret støtte til egenomsorg kan forbedre livskvaliteten for personer med risiko for indlæggelse - et randomiseret kontrolleret studie

Evaluering af Tværsektoriel Stuegangs udgående stuegangsteam med tværsektorielle journalaudits. Region Hovedstaden, 2019-2020.

Moderator: Thomas Maribo

Co-moderator: Kurt Æbelø


 

 

Kan et digitaliseret single-mode survey give samme deltagelsesprocent som et mixed-mode survey? Et randomiseret kontrolleret studie

”Rigere uden røg” – en nytænkende rygestopintervention i kommunalt regi

Mental sundhedsfremme kapacitet – realistisk evaluering af et aktionslæringsforløb implementeret i en dansk kommune

Developing a framework for interventions targeting potentially preventable admissions - a research project performed in 2019-2020 in the Central Denmark Region.

Moderator: Signe Smith Jervelund

Co-moderator: Lene Dørfler