Folkesundhedsweb 2020 - 2021

Er du medlem af DSFF, kan du tilmelde dig hele serien kvit og frit. Desuden vil du efterfølgende kunne se webinarerne ved at logge ind på hjemmesiden.

Er du ikke medlem af DSFF endnu, kan du:

  1. melde dig ind og betale årskontingentet på 500 kr. straks efter indmeldelsen og dermed være medlem helt frem til udgangen af 2021 og nyde de samme fordele som ovenfor
  2. tilmelde dig hele serien - mindst 4, men også de ekstra, som vi forventer at gennemføre - for 800 kr.
  3. tilmelde dig webinarerne enkeltvis for 225 kr. pr. stk.

Webinarernes varighed er ca. 1 - 1,5 time

Du kan melde dig ind i DSFF her

Du kan tilmelde dig webinarerne her


Veje til etnisk lighed i sundhed - 9. november 2020 kl. 14.30

Webinaret er afviklet. Hvis du er medlem af DSFF kan du se det her


Aktivitetscentre som sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende arena samt medarbejdernes rolle på bemandede centre.

9. december 2020 kl. 13.00

Sofie Langergaard, Kirsten Schultz Petersen, Charlotte Overgaard (AAU) samt Morten Villumsen og  Louise Thomsen, Aalborg Kommune.

Kommunale aktivitetscentre giver ældre medborgere mulighed for aktivitet, fysisk træning, at indgå i sociale fællesskaber, deltage i frivilligt arbejde mv. og brugere af aktivitetscentre oplever højere livskvalitet, færre uheld og bedre mentalt sundhed end ikke brugere. Men har det betydning om aktivitetscentrene er bemandede? Dette er langtfra tilfældet på mange aktivitetscentre, ligesom aktivitetscenter medarbejdere har meget forskellige kompetencer. Så hvilken rolle spiller  medarbejderne på aktivitetscentrene egentlig ift. at fremme og vedligeholde brugernes fysiske og mentale sundhed og funktionsevne?

Webinaret, som er baseret på et forskning-praksis samarbejde mellem Aalborg Universitet og Aalborg kommune, vil sætte fokus på særligt ældres sundhedsudfordringer samt kommunale aktivitetscentrene som arena for sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering og på nye forskningsresultater, som skaber anledning til refleksion over aktivitetscentrenes organisering samt hvordan brugernes sundhed og trivsel potentielt kan forbedres ved øget kommunalt fokus på medarbejdernes indsats.

3 oplæg á 15 min samt en opfølgende diskussion

1) Resultater fra et nyt feltstudie på aktivitetscentre i Aalborg Kommune. Ved Sofie Langergaard, videnskabelig assistent og projektleder, Aalborg Universitet.

2) Hvad ved vi om ældres mentale sundhed og aktuelle udfordringer? Præsentation af tidligere studiers hovedfund. Ved Kirsten Schultz Petersen, lektor, Aalborg Universitet.

3) Implikationer for praksis på kommunale aktivitetscentre. Ved Morten Villumsen, specialkonsulent og Louise Thomsen, leder af Aktivitet Nord, Aalborg Kommune.

Fælles diskussion faciliteret af Charlotte Overgaard, lektor og forskningsleder, Aalborg Universitet)


Mental sundhed i arbejdslivet
- en sag for arbejdspladsen eller behov for et helhedsperspektiv?

7. januar 2021 kl. 14.00

Finn Breinholt Larsen og Jes Bak Sørensen

Mental sundhed i arbejdslivet er traditionelt et anliggende for arbejdspladsen. Skal den fremtidige indsats for at fremme mental sundhed koncentrere sig om arbejdspladsen? Eller bør man lave en helhedsorienteret indsats, der inddrager en større del af borgernes liv? Vi diskutere sammenhængen mellem belastninger på og udenfor arbejde og mental sundhed. Hvilke muligheder er der for nye typer af helhedsorienterede indsatser for at fremme den mentale sundhed i arbejdslivet?


Tidlig indsats for sårbare gravide

16. marts 2021 kl. 14.00

Michaela Schiøtz og Anne Kristine Aarestrup

2 x oplæg – ca 15-20 min varighed + efterfølgende tid til spørgsmål og diskussion

Ny viden om tidlig indsats for sårbare gravide belyses og diskuteres gennem præsentation af et forskningsprojekt med fokus på tidlig opsporing af sårbare gravide, tværfaglig involvering, undervisning af forældre, samt øget samarbejde mellem jordemødre og sundhedsplejerske


Mandefællesskabers betydning for ældre mænds trivsel

5. maj 2021 kl. 10.00

Jeanne Schlenzig

Hvordan kan kommunal sundhedspraksis til ældre mænd forankres i civilsamfundet?

Hør om vores foreløbige resultater af undersøgelsen, som startede i 2017:

  • Hvad er et Mandefællesskab og hvilke mænd tilmelder sig?
  • Kan lokale selvstyrende fællesskaber for ældre mænd være et værn imod ensomhed og mistrivsel?
  • Bliver man(d) sundere af at være med i et Mandefællesskab?
  • Hvordan gøres Mandefællesskaber under COVID-19?

Ensomhed og mistrivsel hos ældre mænd er baggrunden for at Roskilde Kommune i 2019 fik puljemidler af SST til at udvikle varige fællesskaber i lokalsamfundet. Tilbuddet skal forankres hos Røde Kors og der er udviklet en opsporingsmodel til rekruttering af ældre mænd. Evalueringsdesign er tilrettelagt med udgangspunkt i programteori. Data er baseret på kvalitative og kvantitative metoder, indhentet ved spørgeskemaer, interviews og observation.


Et lokalsamfund i bevægelse

– Hvordan kan man styrke de sociale sundhedsfremmende fællesskaber og forske i deres betydning, når alt er i forandring i vores udsatte boligområder?  

2. juni 2021 kl. 14.00

Paul Bloch, Mette Tørslev, Tina Termansen, Marie Petri, Asser Vittrup Nielsen

3 x oplæg – ca. 15 min varighed + efterfølgende tid til spørgsmål og diskussion

Tingbjerg Changing Diabetes (TCD) er en langsigtet strategisk indsats med fokus på social og sundhedsfremmende udvikling i boligområdet Tingbjerg i Københavns nordvestkvarter.

Indsatsen er baseret på supersetting-tilgangen og er derfor kompleks og inkluderende i forsøget på at skabe trivsel, fremme det gode, sunde liv og forebygge type 2 diabetes for alle Tingbjergs beboere.

Workshoppen tager dig med ind i maskinrummet og stiller skarpt på partnerskabets udfordringer, den fysiske områdefornyelse, den politiske bevågenhed, forskningens vanskelige vilkår og sidst, men ikke mindst, borgernes reaktioner på alt hvad der sker omkring dem. Kom og vær med på en lytter om hvordan vi manøvrerer på boligområdernes kampplads og bidrag gerne med dine egne erfaringer og ideer.