Program tirsdag den 19. september 2023

07:30 - 09:00
Morgenaktiviteter

09:00 - 09:05
Godmorgen og velkommen til dag 2

09:05 - 09:40
Martin Marchman Andersen, Er det bæredygtigt at forbedre folkesundheden?

09:40 - 10:15
Maria Kristiansen: Mod et bæredygtigt og lighedsskabende sundhedssystem: De vigtigste
udfordringer

10:15 - 10:35
Pause

10:35 - 12:00
Workshop

12:00 - 13:00
Frokost

13:00 - 13:30
Malene Steiniche Kjær og Mia Butler: Lokalsamfundsperspektivet – en situeret og bæredygtig indsats, der styrker folkesundheden

13:30 - 14:30
Anders Morgenthaler: Frelst

14:30 - 14:45
Afslutning

14:45 - 16:00
Generalforsamling - Kun for medlemmer af Dansk Selskab for Folkesundhed