Workshop FSD 2022

Deltagerne skal ved tilmeldingen vælge hvilken workshop de ønsker at deltage på.

Man kan kun deltage i en workshop da de forløber parallelt.

Klik på titlen for at folde indholdet ud eller 

Tilmeld dig her....

Projektchef Niels Them Kjær, Kræftens Bekæmpelse, videnskabelig medarbejder Sofie Kristine Bergman Rasmussen og professor Charlotta Pisinger, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse og seniorkonsulent Mads Lind, Hjerteforeningen 

Danske erfaringer med VBA -virker den? Hvordan kan vi rekruttere flere rygende borgere og patienter til rygestoptilbud? Flere unge bruger nikotinholdige produkter – hvad kan vi gøre ved det? Workshoppen vil efter korte oplæg debattere de tre spørgsmål i parallelle spor. Efter en fælles opsamling hvor grupperne deler de vigtigste tanker fra de tre spor, diskuterer workshoppen, hvilke veje vi skal gå for at lykkes.Jan Andersson, specialkonsulent Sund By Netværket, Sigurd Lauridsen, forskningsgruppeleder og Frederik Schou-Juul, Videnskabelig assistent Statens Institut for Folkesundhed og Louise Theilgaard Nikolajsen, konsulent Herning Kommune.

På denne workshop inviterer Sund By Netværket og Statens Institut for Folkesundhed til fokus på kvaliteten af kommunernes sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser.
I regi af vidensdelingsplatformen sundeborgere.dk sætter vi spot på de elementer som er væsentlige for vidensbaserede, delbare og implementérbare indsatser. Vi drøfter det gerne med dig!
Vi sætter yderligere fokus på gode konkrete kommunale praksisnære indsatser, vores særlige mastercases og Sund By Netværkets kommunale evalueringsværktøj som grundlag til at højne kvaliteten af de kommunale indsatser.Ole Nørgaard, chefkonsulent Videncenter for Diabetes, Steno Diabetes Center Copenhagen og Anders Blædel Gottlieb Hansen, forsker Det Sektorfri Forebyggelseslaboratorium, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse - Region Hovedstaden, Christina Bjørk Petersen, lektor  Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

I snart mange har år vi talt om, at vores arbejde med folkesundheden bør være evidensbaseret. Ofte har vi også udfordret hinanden på, hvad det egentlig vil sige at arbejde evidensbaseret -
og ikke mindst, om det overhovedet kan lade sig gøre eller giver mening at tale om ude i ”virkeligheden”.

På denne workshop vil vi drøfte evidensbegrebet og diskutere udfordringerne med at anvende det i praksis. Med udgangspunkt i forskellige konkrete hverdagsscenarier vil vi sammen nå frem til løsningsforslag til, hvornår og hvordan vi kan arbejde med evidens i folkesundhedsarbejdet.
Vi skal med andre ord kigge nærmere på, hvordan vi kan gøre arbejdet med evidens mere jordnært og gøre det til noget, som vi nemmere kan arbejde med i praksis.Lise Juul, lektor Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet m.fl.

Mental sundhed kan trænes med mindfulness og compassion. Dansk Center for Mindfulness på Aarhus Universitet (www.Mindfulness.au.dk) har i mange år udbudt og forsket i evidensbaseret mindfulness og compassion uddannelser og programmer. Programmer, der kan anvendes både til sundhedsfremme, universel, selekteret og indikeret forebyggelse. Formålet med workshoppen er at formidle, hvad mindfulness og compassion er, samt hvordan det kan styrke mental sundhed. Vi vil lave nogle forskellige mindfulness og compassion øvelser sammen.Anna Aaby, læge og Helle Terkildsen Maindal, professor Institut for Folkesundhed, Aarhus  Universitet, Rasmus Baagland, chefkonsulent og Christina Ersbøll Ross, specialkonsulent Sundhedsstyrelsen

Organisatorisk sundhedskompetence er en måde at mindske social ulighed i sundhed ved at tilpasse den måde tilbud, organisationer og systemer gør information og ressourcer tilgængelig for mennesker med forskellige sundhedskompetence.

Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med forskere fra Institut for Folkesundhed på Aarhus Universitet udarbejdet en ny rapport om integration af sundhedskompetence i det danske
sundhedsvæsen. Rapporten beskriver på baggrund af den internationale litteratur og en række eksempler fra danske sundhedsorganisationer otte veje til øget organisatorisk sundhedskompetence med særligt fokus på: Ledelse og kultur, kompetenceudvikling, arbejdsprocesser og praksisser, inddragelse, adgang, kommunikation, målgrupper og risikosituationer samt monitorering og evaluering. 

I workshoppen præsenteres de otte veje til øget integration af sundhedskompetence i det danske sundhedsvæsen, og deltagerne inviteres til at drøfte muligheder og barrierer for
implementering med udgangspunkt i deres egne organisationer.