Program tirsdag FSD 2022

Tirsdag den 27. september 2022

07.30
Morgenaktiviteter
De, der ønsker at løbe sammen, mødes med Asser på hotellets hovedtrappe. Der er desuden mulighed for at benytte hotellets wellnessområde, svimmingpool og motionsfaciliteter, ligesom man individuelt eller i fællesskab kan benytte både skoven og Storebælt. Der kan lånes cykler ved henvendelse i receptionen.

09.00
Godmorgen og velkommen til dag 2

09.05
Unexpected influences on public health prioritisation – the role of commercial determinants, politics and researchers in shaping the agenda
Adrian Bauman, 
Emeritus Professor of Public Health, School of Public Health, Sydney University , Australia

09.30
Investeringer i sundhed - prioriteringer og dilemmaer
Otto Ohrt, 
sundhedschef Sundhed og Forebyggelse, Aarhus Kommune

10.00
Pause

10.20
Workshop - se særskilt program

12.00
Frokost

13.00
Er folkesundheden kompliceret eller kompleks, og hvad betyder det egentligt for vores folkesundhedsarbejde?
Naja Hulvej Rodprofessor Afdeling for Epidemiologi, KU

Store folkesundhedsudfordringer som fx social ulighed i sundhed, mental sundhed, overvægt og polyfarmaci opstår som et resultat af mange interagerende årsager og dynamikker, der påvirker hinanden over tid. Det gør dem til komplekse problemstillinger. At noget er komplekst, gør det ikke nødvendigvis mere kompliceret at arbejde med, men vil derimod ofte kræve et andet blik på problemet. Oplægget vil præsentere en ramme for, hvordan vi kan skabe relevant viden om komplekse problemstillinger på folkesundhedsområdet med udgangspunkt i kompleksitetsteori og systemtænkning.

13.30

Kvinder er fremtidens Islam.
Om veje ud af psykisk vold og kvinders rettigheder i Islam.
Sherin Khankhanstifter og leder af Exitcirklen og imam i Mariam moskeen.
Religionssociolog, forfatter og kognitiv psykoterapeut

14.10
Afslutning
Nana Folmann Hempler,
forperson Dansk Selskab for Folkesundhed

14.30
Generalforsamling i Dansk Selskab for Folkesundhed
Kun for medlemmer

 

Tilmeld dig her....