Program mandag FSD 2022

Mandag den 26. september 2022

09.00
Registrering og kaffe

09.30
Velkomst
Nana Folmann Hempler,
forperson Dansk Selskab for Folkesundhed

09.40
National prioritering af indsatser for fremme af folkesundhed i spændingsfeltet  mellem sundhedsfaglighed, etik, økonomi og politik
Helene Bilsted Probst, vicedirektør Sundhedsstyrelsen

10.05
Hvordan ved vi det, når vi ikke har målt det?
Ayo Wahlberg, professor MSO Institut for Antropologi, KU

10.35
Pause

10.50
Fortællinger og værdier - hvordan kan humaniora styrke folkesundheden
Anna Paldam Folker, professor Statens Institut for Folkesundhed, SDU

11.20
Der er et skævt spil i debatten om prioritering
Dorte Gyrd-Hansen, professor & direktør, Danish Centre for Health Economics, SDU

11.50
Paneldebat med formiddagens oplægsholdere
Ordstyrer Katrine Finke, sekretariatschef Vidensråd for Forebyggelse

12.30
Frokost

13.30
Ph.d. formidlingskonkurrence

14.00
Forskningssessioner - blok 1

14.35
Pause

14.55
Forskningssessioner - blok 2

15.30
Frie netværksaktiviteter
Grupperinger, som ønsker at lave en aktivitet, melder sig i forvejen administration@dsff.dk 

17.30
Fællesskabsaktivitet

18.30
Uddeling af Folkesundhedsprisen

19.00
Middag og uddeling af ph.d. formidlingsprisen
Desserten og kaffen vil kunne nydes under socialt samvær efter eget valg.
Der etableres forskellige ”rum” for dette.

 

"Fortællinger og værdier - hvordan kan humaniora styrke folkesundheden"

Anna Paldam Folker giver en smagsprøve på sit indlæg på Folkesundhedsdage 2022