Program FSD 2022

Hele programmet som PDF fil

Mandag den 26. september 2022

09.00
Registrering og kaffe

09.30
Velkomst
Nana Folmann Hempler,
forperson Dansk Selskab for Folkesundhed

09.40
National prioritering af indsatser for fremme af folkesundhed i spændingsfeltet  mellem sundhedsfaglighed, etik, økonomi og politik
Søren
Brostrøm, direktør Sundhedsstyrelsen

10.05
Hvordan ved vi det, når vi ikke har målt det?
Ayo Wahlberg, professor MSO Institut for Antropologi, KU

10.35
Pause

10.50
Fortællinger og værdier - hvordan kan humaniora styrke folkesundheden
Anna Paldam Folker, professor Statens Institut for Folkesundhed, SDU

11.20
Der er et skævt spil i debatten om prioritering
Dorte Gyrd-Hansen, forsker Institut for Sundhedstjenesteforskning, SDU

11.50
Paneldebat med formiddagens oplægsholdere
Ordstyrer Katrine Finke, sekretariatschef Vidensråd for Forebyggelse

12.30
Frokost

13.30
Ph.d. formidlingskonkurrence

14.00
Forskningssessioner - blok 1

14.35
Pause

14.55
Forskningssessioner - blok 2

15.30
Frie netværksaktiviteter
Grupperinger, som ønsker at lave en aktivitet, melder sig i forvejen administration@dsff.dk 

17.30
Fællesskabsaktivitet

18.30
Uddeling af Folkesundhedsprisen

19.00
Middag og uddeling af ph.d. formidlingsprisen
Desserten og kaffen vil kunne nydes under socialt samvær efter eget valg.
Der etableres forskellige ”rum” for dette.

Tirsdag den 27. september 2022

07.30
Morgenaktiviteter
De, der ønsker at løbe sammen, mødes med Asser på hotellets hovedtrappe. Der er desuden mulighed for at benytte hotellets wellnessområde, svimmingpool og motionsfaciliteter, ligesom man individuelt eller i fællesskab kan benytte både skoven og Storebælt. Der kan lånes cykler ved henvendelse i receptionen.

09.00
Godmorgen og velkommen til dag 2

09.05
Sociale faktorers betydning for aldring i et livsforløbsperspektiv - hvordan kan  forskning bidrage med viden til at skabe en god alderdom for så mange som muligt
Rikke Lund, professor Afdeling for Social Medicin, KU

09.30
Investeringer i sundhed - prioriteringer og dilemmaer
Otto Ohrt, 
sundhedschef Sundhed og Forebyggelse, Aarhus Kommune

10.00
Pause

10.20
Workshop - se særskilt program

12.00
Frokost

13.00
Er folkesundheden kompliceret eller kompleks, og hvad betyder det egentligt for vores folkesundhedsarbejde?
Naja Hulvej Rodprofessor Afdeling for Epidemiologi, KU

13.30

Kvinder er fremtidens Islam.
Om veje ud af psykisk vold og kvinders rettigheder i Islam.
Sherin Khankhanstifter og leder af Exitcirklen og imam i Mariam moskeen.
Religionssociolog, forfatter og kognitiv psykoterapeut

14.00
Afslutning
Nana Folmann Hempler,
forperson Dansk Selskab for Folkesundhed

14.15
Generalforsamling i Dansk Selskab for Folkesundhed
Kun for medlemmer

 

Tilmeld dig her....