Folkesundhedsdage 2022 – oversigt over forskningssessioner

Forskningssessionerne gennemføres i 2 omgange. 
Efter tilmelding til Folkesundhedsdage vil man få en mail med opfordring til at prioritere 4 sessioner. Vi håber naturligvis at kunne imødekomme alles 1. og 2. prioriteter.

Nr

Titel

1

Børnevægt

1.1 Using Intervention Mapping to develop a home-based intervention addressing infancy to promote healthy weigh development in Denmark: The Bloom Trial 

1.2 Developing the Bloom Trial: Parents’ perceptions of barriers and facilitators for adhering to advice from community health nurse favouring a healthy child weight development

1.3 Developing the Bloom Trial: Co-creating an intervention promoting healthy weight development during infancy with community health nurses and parents

1.4 Implementing the Bloom Trial to promote healthy weight development during infancy: Community health nurses’ perceptions of potential barriers 

 

2

Sundhedsfremme på erhvervsskoler

2.1 Effectiveness of the multi-component intervention Focus on reducing smoking among students in the vocational education setting: A stratified cluster randomized controlled trial

2.2 Hvad er formativ evaluering? Introduktion til teoretisk afsæt, potentielle bidrag og eksempler på konkrete resultater fra en formativ evaluering 

2.3 Datadreven Sundhedsfremme på Erhvervsuddannelser – En model til fremme af sundhed og trivsel

 

3

Rygning og sundhedsadfærd

3.1 Making smoking history: temporal changes from 2017 to 2021 in support for a future smoking ban and increasing taxes in the general population of Denmark 

3.2 Prevalence of use of smokeless tobacco and nicotine pouches in the Capital Region of Denmark 2021 

3.3 Social inequality in health behaviours in cohabitating individuals with CVD 

 

4

Alkohol og kost

4.1 Educational differences in alcohol consumption according to age in the Capital Region of Denmark in 2021 

4.2 Monitoring 21 years of dietary salt intake in a general adult population - Assessing the progress of the Danish Action on Salt 

4.3 Kan en virtual reality festsimulation VR FestLab forbedre danske elevers alkoholkompetencer?

 

5

Sundhedsfremme og forebyggelsesindsatser

5.1 Systematiske og målrettede individorienterede forebyggende helbredsundersøgelser – En realistisk syntese

5.2 Our Healthy Community – implementation of a new model for health promotion and disease prevention in Danish municipalities

5.3 Langsynet forebyggelse af kræft i huden

 

6

Mental sundhed

6.1 Effekt af Mindfulness-Baseret Stress Reduktion (MBSR) til lærerstuderende. Et randomiseret studie i det virkelige liv.

6.2 Udviklingen af en taksonomi for centrale rollerne inden for mental sundhedsfremme i en dansk tværsektoriel kontekst

6.3 Kan robotter fremme mental sundhed på arbejdspladsen?

7

Multimorbiditet og aktiv patientstøtte

7.1 Organisering og implementering af Aktiv Patientstøtte - en national telefonbaseret indsats med støtte til egenomsorg

7.2 ‘The good user gets it all’: Access to healthcare for people with multiple chronic conditions 

7.3 Treatment burden and associated factors: a population-based survey in Central Denmark Region 2017 

8

Pårørende rolle

8.1 Compassion Training for Informal Caregivers of people with a mental illness: Results of a Randomized Clinical Trial  

8.2 Mediators for the effect of Compassion Cultivating Training: A longitudinal path analysis in a randomized controlled trial among caregivers of people with mental illness

8.3 Ethical issues in dementia guidelines for people with dementia and informal caregivers in Denmark: A qualitative thematic synthesis

9

PTSD og demens

9.1 Bodies, vulnerabilities and transformations: a qualitative study on body therapy among veterans with PTSD in Denmark

9.2 Effects of Mind-Body Therapy on Post-traumatic Stress Disorder among Danish Military Veterans: A Randomized Clinical Trial

9.3 OMTANKE - en indsats til at støtte mennesker med demens, deres pårørende og sundhedsprofessionelle i at mestre etiske dilemmaer i livet med demens

 

10

Udvikling i livskvalitet og sundhed

10.1 Impact of the COVID-19 pandemic, temporal changes and educational differences in quality of life in the Capital Region of Denmark from 2017 to 2021

10.2 Udvikling i social ulighed i børn og unges udvikling, sundhed og trivsel i 34 kommuner i perioden 2002-2019

10.3 Evidensbegrebet i folkesundhedsvidenskab

 

Abstractssamling som PDF fil