Landsforeningen for ansatte i Sundhedsfremmende og Forebyggende hjemmebesøg

SUFO årskonference 2022

Hovedoplægsholdere er:
 Morten Hjelholt, lektor, Ph.d., IT-Universitetet i København
 Anne-Mette Sohn Jensen, foredragsholder, forfatter, cand.pæd. i pædagogisk psykologi
 Christina Busk, ejer og stifter af Etikos
 Pernille Steensbech Lemée, kommunikationskonsulent, Fokus Kommunikation
 Stig Pryds, elitefridykker, foredragsholder og personlig coach

Vælg mellem fire seminarforløb, hvor du kan høre om:
 Redskaber til egenomsorg
 Hvordan vi samarbejder på tværs i kommunen om ældre borgere med særlige udfordringer
 Statistik af de forebyggende hjemmebesøg
 Faglig refleksion og læring i de forebyggende hjemmebesøg

SUFO ÅRSKONFERENCE 2022

HOTEL NYBORG STRAND, D. 12. & 13. JUNI

https://www.tilmeld.dk/sufokonference2022/conference 

Gennem årene har skiftende forebyggelseskonsulenter givet udtryk for stor jobglæde ved at varetage opgaven med at udføre sundhedsfremmende, forebyggende hjemmebesøg: Arbejdet er meningsfuldt og gør en forskel for de ældre borgere, der har takket ja til et forebyggende hjemmebesøg.

I år sætter vi fingeren, dér hvor det gør ondt, dér hvor forebyggelseskonsulenten står over for ekstra svære udfordringer - både i forhold til at hjælpe den enkelte borger eller borgergrupper, men også i forhold til at bevare motivationen i arbejdet på sigt.

Nogle af konferencens oplæg handler konkret om opgave, målgrupper og praksis.

Andre har et mere overordnet udgangspunkt, der fx drejer sig om, hvordan man passer på sig selv og kollegaer i følelsesmæssigt belastende arbejde, og om de forskellige opfattelser og værdier, der kan være i spil, i mødet mellem borger og forebyggelseskonsulent.

Gennem fælles refleksion og dialog kommer vi et skridt nærmere på nogle svar og de gode løsninger i hverdagen.

I år markerer vi også, at foreningen for ansatte i de forebyggende hjemmebesøg fylder 20 år.