Kommunernes Landsforening

Styrket sygdomsmestring for mennesker med type 2-diabetes - fokus på sårbare

Med afsæt i Sundheds- og Ældreministeriets Diabeteshandlingsplan inviterer Center for Forebyggelse i praksis, KL, Danske Regioner og Diabetesforeningen til temaeftermiddage om styrket sygdomsmestring for mennesker med type 2-diabetes med særligt fokus på de mest sårbare borgergrupper.

Tid, sted og tilmelding

Temaeftermiddagen bliver afholdt fem gange, én gang i hver af de fem regioner, og temaeftermiddagen er tiltænkt medarbejdere i den pågældende region. Fokus for alle dagene er særligt sårbare borgeres mestring af type 2-diabetes. De enkelte regioner har hver sin vinkling på emnet.

Programmet varer fra kl. 14.00 til kl. 17.30 med mulighed for kaffe og kage fra kl. 13.30. Der er mulighed for sandwich og netværk efter kl. 17.30. Tilmelding skal ske senest to uger før afholdelse.

Den 21. april 2020 i Region Syddanmark, Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart
Tema: Sygdomsmestring til psykisk sårbare grupper

 

Den 5. maj 2020 i Region Hovedstaden, KL-Huset, Weidekampsgade 10, 2300 København S
Tema: Sygdomsmestring og etniske minoriteter

Den 6. maj 2020 i Region Midtjylland, DGI-huset, Willy Sørensens Plads 5, 7100 Vejle
Tema: Sygdomsmestring og etniske minoriteter

Den 12. maj 2020 i Region Nordjylland, DGI Huset Nordkraft, lokale 6.8, Teglgårds Plads 1, 9000 Aalborg
Tema: Sygdomsmestring og social ulighed i sundhed

Den 3. juni 2020 i Region Sjælland, Teaterbygningen, lokale: Musikcafeen, Bag Haverne 1, 4600 Køge
Tema: Sygdomsmestring til borgere/patienter med psykisk sygdom

Det er gratis at deltage, og der tildeles pladser efter 'først til mølle'-princippet.Tilmeld dig her

Til almen praksis tilbydes der refusion for tabt arbejdsfortjeneste jf. gældende takster – kontakt Anne Cederlund Rytter, Danske Regioner på email: acr@regioner.dk  

Der er plads til 50 deltagere på hver af temadagene. Program og deltagerliste sendes ud til deltagerne senest en uge før afholdelse.

Kontakt

 pepl@kl.dk