Vidensråd for Forebyggelse og Steno Diabetes Center Aarhus

Nye veje til at forebygge overvægt hos børn og unge - hvorfor, hvordan og hvad nu?

Op mod hvert femte barn og ung i Danmark lever med overvægt. Hvad skal der til for at vende udviklingen?
Vidensråd for Forebyggelse og Steno Diabetes Center Aarhus inviterer dig til tre webinarer om forebyggelse af overvægt blandt børn og unge. Vi har sammensat et program, der både giver baggrundsviden og inspiration til konkrete initiativer.
På konferencen vil nogle af landets førende eksperter inden for overvægt fremlægge deres perspektiver. Om risikofaktorer, social ulighed og barrierer mod at træffe sunde valg og om nye veje at gå i forebyggelsen.
Et er sikkert – vi er nødt til at gøre noget. For overvægt og svær overvægt er et problem for mellem 9 og 19 procent af alle danske børn og unge, og det er et problem, der er præget af stor social ulighed.

Du kan læse mere om programmet og tilmelde dig på følgende link:

https://mediehuset-kbh.dk/forebyggelse-af-overvaegt-blandt-boern-og-unge/

Dette arrangement blev afholdt den 05 maj 2021