Det Nationale Netværk for Forskning i Sundhed i Muskler og Led

National konference om sundhed i muskler og led

Muskel-skelet lidelser (fx artrose og rygsmerter) vejer tungt i vores sundheds- og
samfundsøkonomi, og koster flest gode leveår i Danmark – samtidig ved vi, at mange patienter ikke
modtager de undersøgelser og behandlinger i sundhedsvæsenet, som der er bedst evidens for. Med
konferencen ønsker vi at stille skarpt på, hvorfor vi i sundhedsvæsenet ofte har vanskeligt ved at
tilbyde den behandling, som evidensen siger er bedst. Vi ønsker derfor at samle kræfterne blandt
både patientforeninger, beslutningstagere, forskere og professionelle, både fra offentlige og private
sektorer, for igennem en række oplæg og fælles debat at få drøftet hvilke fremtidige løsninger vi ser
på problemet.

Konferencen afholdes tirsdag den 30. maj 2023 kl. 9:00 – 16:00 på
Frederiksberg Hospital.

Pris: 300 kr., som dækker deltagelse og forplejning på dagen.
 

Tilmelding på: https://www.conferencemanager.dk/simol2023