Marselisborg Centret

Konference i Nationalt Netværk for Sundhed i Muskel og Led

Det Nationale Netværk for Forskning i Sundhed i Muskler og Led

Sundhed i muskler og led i et livsperspektiv
– hvad ved vi, og hvad ved vi ikke?

Konference tirsdag den 17. maj kl.
9:30-15:30
for alle med interesse for at fremme forskning i muskler og led

På konferencen vil vi i fællesskab gøre status og identificere de vigtigste forskningsspørgsmål, så vi får mere viden om, hvordan vi skaber den bedste sundhed i muskler og led for mennesker – hele livet. En række oplæg fra forskere med ekspertise inden for sundhed i muskler og led vil derfor fokusere på: 1) Hvad ved vi; 2) Hvad mangler vi viden om?
I oplæggene inddrages input fra deltagere.

Dette arrangement blev afholdt den 17 maj 2022

Talere:
Professor Michael Rathleff Børn og unge
Lektor Rogerio Pessoto Hirata Sport
Seniorforsker Charlotte Nørregaard Rasmussen Forebyggelse på arbejdspladsen
Lektor Mette Stockendahl Jensen Indsatser ved sygemelding
Professor Paolo Caserotti Midaldrende og ældre
Forskningsansvarlig Camilla Blach Rossen Organisering og samarbejde i forløb
Forskningsleder David Højrup Christensen Ikke-farmakologisk behandling
Professor Martin Lind Kirurgisk behandling
Professor Tue Secher Jensen Billeddiagnostik

Postere
Alle opfordres til at indsende abstracts til posterudstilling. Priser til bedste postere.
Efter konferencen er der generalforsamling i netværket med valg til styregruppe. Alle er velkomne.