DASAMS

Heldagsmøde med DASAMS' forskningsudvalg

I Forskningsudvalget arbejder vi for at skabe et frugtbart og stimulerende samfundsmedicinsk forskningsmiljø på tværs af regioner og administrativ medicin/socialmedicin. Vi afholder derfor årlige møder, hvor alle forskningsinteresserede læger inden for specialet kan deltage.

På mødet diskuterer vi alt fra projektideer til konkrete problemstillinger i allerede opstartede projekter. Der er også mulighed for at diskutere mere overordnede metodemæssige problemstillinger afhængig af mødedeltagernes ønsker. På møderne er der også fokus på networking, så du kan få ideer til projekter, samarbejdspartnere og kohorter, som passer til dit projekt – eller få ideer til nye projekter inden for dit interesseområde.

Læs hele indbydelsen her....

Dette arrangement blev afholdt den 21 marts 2022