Dansk Selskab for Folkesundhed og Dansk Selskab for Psykosocial Medicin

Gå-hjem-møde: Kan sundhedsreformen styrke folkesundheden?

Dansk Selskab for Psykosocial Medicin og Dansk Selskab for Folkesundhed inviterer til gå-hjem-møde om den længe ventede Sundhedsreform, som oprindeligt blev lanceret som et paradigmeskifte indenfor forebyggelse. I mellemtiden er de to mest markante forebyggelsestiltag vedr. alkohol og ungdomsdruk ude af reformen. Fokus er primært på oprettelse af nærhospitaler samt udvikling af kvalitetspakker for kommunale akutfunktioner og de patientrettede forebyggelsestilbud.


Men hvad er perspektiverne i at styrke folkesundheden, herunder det sundhedsfremmende arbejde i kommunerne, og kan reformen bidrage til at nedbringe den sociale ulighed i sundhed?

Dette arrangement blev afholdt den 27 oktober 2022