Dansk Selskab for Folkesundhed og Dansk Selskab for Psykosocial Medicin

Gå-hjem-møde: Kan sundhedsreformen styrke folkesundheden?

Dansk Selskab for Psykosocial Medicin og Dansk Selskab for Folkesundhed inviterer til gå-hjem-møde om den længe ventede Sundhedsreform, som oprindeligt blev lanceret som et paradigmeskifte indenfor forebyggelse. I mellemtiden er de to mest markante forebyggelsestiltag vedr. alkohol og ungdomsdruk ude af reformen. Fokus er primært på oprettelse af nærhospitaler samt udvikling af kvalitetspakker for kommunale akutfunktioner og de patientrettede forebyggelsestilbud.


Men hvad er perspektiverne i at styrke folkesundheden, herunder det sundhedsfremmende arbejde i kommunerne, og kan reformen bidrage til at nedbringe den sociale ulighed i sundhed?

Program:

15.00 - 15.10 Velkomst
Bryan Cleal, Dansk Selskab for Psykosocial Medicin
Nana Folmann Hempler, Dansk Selskab for Folkesundhed

15.10 - 15.30 Hvordan kan sundhedsreformen blive en folkesundhedsreform?
- bud og debat
Anne Rytter, chefkonsulent Hillerød Kommune og
Rikke Gravlev Poulsen, seniorkonsulent Danske Regioner

15.30 - 15.40 Summetid blandt deltagerne

15.40 - 16.00 Sundhedsreformen - humanvidenskabelige perspektiver
Anna Paldam Folker, professor, forskningschef Statens Institut for Folkesundhed

16,00 - 16.10 Summetid blandt deltagerne

16.10 - 16.20 Refleksioner fra et folkesundhedsperspektiv
Morten Hulvej Rod, professor, sundhedsfremmechef Steno Diabetes Center Copenhagen

16.20 - 16.30 Afslutning

Tilmelding: https://www.tilmeld.dk/ghm2710