DSFF

Folkesundhedsweb 16. marts 2021

Webinarserie 2020 - 2021

Tidlig indsats for sårbare gravide

16. marts 2021 kl. 14.00

Michaela Schiøtz og Camilla Ejlertsen

2 x oplæg – ca 15-20 min varighed + efterfølgende tid til spørgsmål og diskussion

Ny viden om tidlig indsats for sårbare gravide belyses og diskuteres gennem præsentation af et forskningsprojekt med fokus på tidlig opsporing af sårbare gravide, tværfaglig involvering, undervisning af forældre, samt øget samarbejde mellem jordemødre og sundhedsplejerske

Camilla fortæller om ph.d. projektet "Se din baby taler til dig"

Dette arrangement blev afholdt den 16 marts 2021