DSFF

Folkesundhedsweb 7. januar 2021

Webinarserie 2020 - 2021

Mental sundhed i arbejdslivet
- en sag for arbejdspladsen eller behov for et helhedsperspektiv?

7. januar 2021 kl. 14.00

Finn Breinholt Larsen og Jes Bak Sørensen

Mental sundhed i arbejdslivet er traditionelt et anliggende for arbejdspladsen. Skal den fremtidige indsats for at fremme mental sundhed koncentrere sig om arbejdspladsen? Eller bør man lave en helhedsorienteret indsats, der inddrager en større del af borgernes liv? Vi diskutere sammenhængen mellem belastninger på og udenfor arbejde og mental sundhed. Hvilke muligheder er der for nye typer af helhedsorienterede indsatser for at fremme den mentale sundhed i arbejdslivet?

Dette arrangement blev afholdt den 07 januar 2021