DSFF

Folkesundhedsweb 9. december 2020

Webinarserie 2020 - 2021

Aktivitetscentre som sundhedsfremmende, forebyggende og rehabiliterende arena samt medarbejdernes rolle på bemandede centre.

9. december 2020 kl. 13.00

Sofie Langergaard, Kirsten Schultz Petersen, Charlotte Overgaard (AAU) samt Morten Villumsen og  Louise Thomsen, Aalborg Kommune.

Kommunale aktivitetscentre giver ældre medborgere mulighed for aktivitet, fysisk træning, at indgå i sociale fællesskaber, deltage i frivilligt arbejde mv. og brugere af aktivitetscentre oplever højere livskvalitet, færre uheld og bedre mentalt sundhed end ikke brugere. Men har det betydning om aktivitetscentrene er bemandede? Dette er langtfra tilfældet på mange aktivitetscentre, ligesom aktivitetscenter medarbejdere har meget forskellige kompetencer. Så hvilken rolle spiller  medarbejderne på aktivitetscentrene egentlig ift. at fremme og vedligeholde brugernes fysiske og mentale sundhed og funktionsevne?

Webinaret, som er baseret på et forskning-praksis samarbejde mellem Aalborg Universitet og Aalborg kommune, vil sætte fokus på særligt ældres sundhedsudfordringer samt kommunale aktivitetscentrene som arena for sundhedsfremme, forebyggelse og rehabilitering og på nye forskningsresultater, som skaber anledning til refleksion over aktivitetscentrenes organisering samt hvordan brugernes sundhed og trivsel potentielt kan forbedres ved øget kommunalt fokus på medarbejdernes indsats.

Dette arrangement blev afholdt den 09 december 2020