Dansk Selskab for Folkesundhed

Folkesundhedsdage 2022

Prioritering i et Pluralistisk Perspektiv

Er prioritering på folkesundhedsområdet et nulsumsspil?
Er prioriteringer altid økonomiske?
Er de fagligt eller etisk betingede?

Hvilke værdier ligger til grund for vores prioriteringer, og er vi overhovedet klar over dem? Vil nye prioriteringer på folkesundhedsområdet ske på bekostning af andre områder – eller vil en mere pluralistisk tilgang, der giver plads til større mangfoldighed, i stedet generere merværdi?

Vi ønsker med folkesundhedsdage at skabe en åben og demokratisk debat om, hvorfor vi  prioriterer, som vi gør. Med termerne pluralistisk prioritering ønsker vi i særlig grad at  undersøge potentialet i en mere mangfoldig forståelse af, hvad der bidrager til  folkesundheden.

Fuldt program her.....

Dette arrangement blev afholdt den 26 september 2022

Deltagerpriser:

DSFF medlemmer inkl. overnatning

5.650,00 kr.

DSFF medlemmer uden overnatning

5.250,00 kr.

Ikke medlemmer af DSFF inkl overnatning

6.350,00 kr.

Ikke medlemmer af DSFF uden overnatning

5.950,00 kr.

Standard er enkeltværelse.
Ønsker 2 deltagere at dele værelse gives rabat 225 kr. pr. person.

Early Bird rabat ved tilmelding før 18. juni 2022 500 kr. pr. person. 

Organisationer, som tilmelder 5 deltagere eller flere
- som kan opkræves via samme faktura - kan tilmelde alle deltagere til medlemspris.