Du er her:     >     
YSAM usidetop

OM YSAM

Mailadresse: ysam@dasams.dk


Udvalget for yngre samfundsmedicinere (YSAM) er et udvalg under DASAMS, hvis formål er at fremme samfundsmedicinske uddannelseslægers interesser i alle tre videreuddannelsesregioner. 


YSAM består af et mindre antal samfundsmedicinske uddannelseslæger, som holder løbende møder, hvor problemstillinger og aktiviteter drøftes og planlægges. Referater offentliggøres hér på hjemmesiden, se nedenfor.
Der nedsættes arbejdsgrupper med specifikke formål efter behov. YSAM er i løbende dialog med DASAMS bestyrelse og uddannelsesudvalget. Alle er velkomne til at skrive til styregruppen på nedenstående mailadresse med emner som ønskes drøftet. 


Hvert år i forbindelse med DASAMS årsmøde afholder YSAM et årsmøde for alle samfundsmedicinske uddannelseslæger. Hér vælges medlemmerne af YSAM samt formandskabet.


Du er altid meget velkommen til at kontakte YSAM, hvis du har spørgsmål om spørgsmål om speciallægeuddannelsen, information om kommende kurser, ønsker til hjemmesiden, besøgsdage, netværksmøder, øvrige aktiviteter m.v., som du tænker bedst besvares af en anden yngre samfundsmediciner.
Skriv til os på mailadressen ysampost@gmail.com.


Vi anbefaler desuden, at du melder dig ind i Facebookgruppen ”Samfundsmedicin”, hvor der også løbende vil være opdateringer.


Medlemmer

Marie Persiani, formand,

Hoveduddannelse i Videreuddannelsesregion (VU) Nord, 

Styrelsen for Patientsikkerhed.


Mette Makholm Pedersen, næstformand,

Hoveduddannelse i VU Nord, 

Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering.  


Kasper Stenalt, hjemmesideansvarlig, 

Hoveduddannelse i VU Øst,

Sundhedsstyrelsen (planlægning)

Medlem af Hindsgavl udvalget.


Silje Karlsen, 

Introduktionsstilling i VU Øst, 

Socialmedicinsk Ambulatorium, Holbæk Sygehus,,

Tovholder for VU Øst.


Ann Ellegaard, 

Introduktionsstilling i VU Nord, 

Styrelsen for Patientklager. 


Mette Karsten, 

Introduktionsstilling i VU Øst, 

Aktuelt på barsel fra Sundhedsstyrelsen (planlægning).


Joshua Feinberg, 

Ph.d.-studerende i VU Øst, 

Socialmedicinsk Ambulatorium, Holbæk Sygehus. 


Johanne Kragh Hansen, 

Introduktionsstilling i VU Syd, 

Styrelsen for Patientsikkerhed i Kolding,

Tovholder for VU Syd.


Signe Eiland, 

Introduktionslæge i VU Øst,

Styrelsen for Patientsikkerhed tilsyn og rådgivning Øst,

medlem af uddannelsesudvalget.

medlem af DASAMS’ uddannelsesudvalg. 


Anne Hansen, 

Hoveduddannelse i VU Nord, 

Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, 

Suppleant i DASAMS’ bestyrelse og tovholder for VU Nord.Planlagte møder i styregruppen 2019
Som udgangspunkt afholdes styregruppemøder hver 3. måned, den første torsdag i måneden i lige uger

Kommende møder:


Referater fra tidligere møder

Styregruppemøde 12.09.19 - Referat

Styregruppemøde 09.05.19 - Referat

Styregruppemøde 07.02.19 - Referat

Styregruppemøde 29.11.18 - Referat

Styregruppemøde 04.10.18 - Referat

Styregruppemøde 23.08.18 - Referat

Årsmøde Hindsgavl 17.05.18 - Referat

Styregruppemøde 08.03.18 - Referat

Styregruppemøde 11.01.18 - Referat

Årsmøde Hindsgavl 08.06.17 - Referat

Årsmøde Hindsgavl 02.06.16 – Referat 
Kontakt via nedenstående e-mailadresse.


   


Aktiviteter
Husk at....

sætte DASAMS's årsmøde og Folkesundhedsdage i kalenderen

Se aktuelle stillingsopslag
Fraktioner

FFSV- Foreningen for Folkesundhedsvidenskab

 

DASAMS - Dansk Samfundsmedicinsk Selskab

 

DSfB- Dansk Selskab for Børnesundhed

Folkesundhedsdage

Konferencen Folkesundhedsdage er der hvor vi fortæller det nyeste om forebyggelse og folkesundhed i Danmark og på verdensplan.

Læs mere her...

Følg os på
facebook

Administration

 

Dansk Selskab
for Folkesundhed

Svenstrupvænget 5 E,

5260 Odense S

administration@dsff.dk

Tel. 2290 5473

 

Administrationen varetages i fritiden hvorfor 

telefoniske henvendelser først kan forventes

besvaret udenfor dagarbejdstiden. 

© 2016 Powered by WebDesignCenter