Du er her:     >     
Call for abstracts-FSD slide

Call for abstracts - Folkesundhedsdage

Fristen for indsendelse til 2019 er udløbet


Der efterlyses præsentationer, der kan være med til at belyse og perspektivere Folkesundhedsdagenes overordnede tema.

Endelig er præsentationer af alle andre nye forskningsprojekter inden for folkesundhedsområdet velkomne.
Det kan fx være inden for epidemiologisk forskning, interventionsforskning, implementeringsforskning, sundhedstjenesteforskning eller sundhedsøkonomi".

 

Muligheder for præsentationer 

Der er mulighed for 2 typer præsentationer:

  1. Mundtlige præsentationer

  2. Ph.d. formidlingskonkurrence

Mundtlige præsentationer:  De mundtlige forskningssessioner indledes med et oplæg ved en seniorforsker og ekspert på området, som samtidigt fungerer som moderator og ”chairman” på sessionen. Efter præsentation af de antagede foredrag afsluttes sessionen med fælles debat og diskussion, som ledes af moderator. 


Ph.d. formidlingskonkurrence: Ph.d.-studerende og forskere med nyerhvervet ph.d.-grad har mulighed for at indgå i en ph.d.-formidlingskonkurrence om at være årets bedste ph.d.-formidler. Med nyerhvervet ph.d.-grad forstås, at man har forsvaret inden for seneste 12 måneder, dvs. mellem den 30. september 2018 og 30. september 2019. 


Deltagere i ph.d.-konkurrencen formidler deres forskning ved en mundtlig præsentation i plenum, og publikum voterer efterfølgende. Bliver man ikke udvalgt til ph.d.-konkurrencen vil abstract blive bedømt til mundtlig præsentation.


Abstracts bliver bedømt ud fra gældende retningslinier ved de europæiske EPH-konferencer.

Abstracts kan være på dansk eller engelsk.


Abstracts vil blive bedømt til en mundtlig eller en ph.d. præsentation (sidstnævnte er muligt, hvis du opfylder kravene til en ph.d. præsentation). Du vil blive bedt om at lave et første og andet valg for præference af præsentation.


Mundtlige præsentationer varer 15 minutter med yderligere 5 minutter, hvor der er mulighed for at stille spørgsmål. De mundtlige præsentationer bliver samlet efter emne i en 90 minutters session, som inkluderer en fælles diskussion til sidst.


Ph.d. præsentationer varer 7 minutter. Der vil maksimalt være 3 præsentationer. 


Ved at indsende et abstract accepterer du følgende erklæring: ” Hvis mit arbejde er accepteret, planlægger jeg at deltage i konferencen.”


Sidste frist for indsendelse af abstracts er 1. maj 2019 - der gives svar senest 1. juni 2019


Bemærk venligst at du skal registrere din deltagelse i konferencen for at præsentere dit abstract. Hvis du ikke er registreret inden 30. juni 2019, vil dit abstract – hvis det er accepteret – blive fjernet fra programmet.


Registrering til konferencen åbner medio februar 2019. 


Yderligere information om indsendelse af abstracts kan findes nedenfor.


Evalueringsprocedure

Alle indsendte abstracts bliver bedømt af tre medlemmer af Det Videnskabelige Udvalg ud fra følgende kriterier:

1.       Er studiedesignet passende?

2.       Er data blevet indhentet og bearbejdet?

3.       Er der fundet (indledende) resultater?

4.       Bidrager studiet med ny indsigt til fagområdet?

5.       Er der beskrevet implikationer for praksis?


Retningslinjer for abstract til præsentationer


OBS! Abstracts er ikke begrænset til de primære temaer for konferencen: andre emner inden for folkesundhed og sundhedsydelser er velkomne. De, som ønsker at præsentere deres arbejde til mødet, bør indsende et abstract ud fra følgende retningslinjer:


1.       Generelle retningslinjer


 

 a.

 Kan skrives på dansk eller engelsk

 

 b.

 Kun en person kan være den præsenterende forfatter af et abstract.

 

 c.

 Abstractet bør maksimal bestå af 2300 anslag (mellemrum inkluderet). Hvis du overskrider dette antal, vil systemet ikke acceptere abstractet.

 

 d.

 Retningslinjer ift. stil:

 

 i.

 Definer alle forkortelser ved første anvendelse af forkortelsen i abstractet.

 

 ii.

 Stav tal, som er mindre end 10, med undtagelse af situationer, hvor tal anvendes ved standardmål.

 

 iii.

 Anvend metriske enheder

 

 iv.

 Anvend standard ”mL”, ”cm”, etc. Undtagelse: Anvend “L” for liter.

 

 v.

 Anvend ”%” ved specifikke mål, eksempelvis ”2%”, men anvend derimod ”procent” ved angivelse af generalitet eller kategori, eksempelvis ”Procentdelen afspejler…”

 

 vi.

 Når en procentdel er givet ud over en tæller og en nævner, skal procentdelen følge tælleren direkte i en lukket parentes, eksempelvis ”18 (86%) af 21 patienter udviklede…”

 

 vii.

 Når konfidensintervaller præsenteres, skal konfidens niveau og konfidens koefficient i de øvre og nedre grænser fremgå, eksempelvis som føler (95% CI=1.32-4.56).

 

 

 


2.       Påbegynd indsendelsen ved at udfylde formularen.


Layout for forskningsabstracts

Præsentation af abstract: Angiv venligst dit foretrukne valg af præsentation af dit abstract.


Titel på Abstract: Vær kortfattet og undgå om muligt undertitler. Anvend ikke udelukkende store bogstaver. Anvend IKKE forkortelser eller akronymer i abstractets titel. Angiv geografisk sted og tidspunkt for studiet.


Præsenterende forfatter: Navnet på den præsenterende forfatter: Angiv hele fornavnet før efternavnet (eksempelvis Floris Barnhoorn). Glem venligst ikke at angive den præsenterende forfatter i listen af forfattere.


Præsenterende forfatters e-mail: Angiv venligst e-mail adresse på den præsenterende forfatter.


Forfattere: Navnene på forfatterene skal fremgå som følger: Initialer efternavn (eksempelvis F Hansen).


Tilknytning: Angiv venligst tilknytning (eksempelvis forskningsinstitution, kommune), by og land. Hvis der er mere end en tilknytning anvend venligst 1, 2, 3 nummerering efter efternavnet.


Information om abstractets indhold:


Baggrund

Adressér den videnskabelige baggrund og rationale for studiet samt den folkesundhedsvidenskabelige relevans af studiet.

Metode

Beskriv studiedesignet, rammer (eksempelvis lokalsamfund, klinik, hospital), studiepopulation, dataindsamling/interventionsteknikker, analysemetode og evt. udfaldsmål.

Resultater

Præsenter de primære kvalitative fund og/eller kvantitative fulgt af konfidensintervaller eller signifikans niveau i de statistiske analyser, hvis passende. Dette afsnit skal indeholde data og ikke en udmelding lydende ”Data vil blive diskuteret”. Hvis relevant, tilkendegiv at resultaterne er foreløbige.

Konklusion

Angiv kun de konklusioner, som understødtes direkte af data. Rapporter folkesundhedsrelevante handlinger, som anbefales og/eller implementeres som følge af studiet. Eksempelvis:

a.       Initierer eller forbedre forebyggelse eller andre folkesundhedsrelevante aktiviteter.

b.       Udvikling af procedure, politikker eller lovgivning.

c.       Implementering og forstærkning af folkesundhedsrelevante kontrolsystemer.

Så hvis muligt, understreg størrelsesordenen af indvirkningen på folkesundheden ved at rapportere på de processer af udfald (eksempelvis antallet af personer behandlet af et interventionsprogram, antal af forøgede ressourcer givet til en forebyggende aktivitet, evidens for forbedringer ved anvendelsen af kontrolsystemer, adfærdsændringer, etc.). Ydermere vil du muligvis finde det relevant at beskrive, hvordan de folkesundhedsrelevante handlinger er innovative.

Primært budskab:

·         Skriv venligt et kortfattet (maksimum 200 anslag) budskab, som opsummerer den primære indvirkning af dit arbejde.

·         Skriv venligst et kortfattet (maksimum 200 anslag) budskab, som angiver potentielle implikationer for praksis.
Aktiviteter
Husk at....

sætte DASAMS's årsmøde og Folkesundhedsdage i kalenderen

Se aktuelle stillingsopslag
Fraktioner

FFSV- Foreningen for Folkesundhedsvidenskab

 

DASAMS - Dansk Samfundsmedicinsk Selskab

 

DSfB- Dansk Selskab for Børnesundhed

Folkesundhedsdage

Konferencen Folkesundhedsdage er der hvor vi fortæller det nyeste om forebyggelse og folkesundhed i Danmark og på verdensplan.

Læs mere her...

Følg os på
facebook

Administration

 

Dansk Selskab
for Folkesundhed

Svenstrupvænget 5 E,

5260 Odense S

administration@dsff.dk

Tel. 2290 5473

 

Administrationen varetages i fritiden hvorfor 

telefoniske henvendelser først kan forventes

besvaret udenfor dagarbejdstiden. 

© 2016 Powered by WebDesignCenter