Du er her:     >     
DASAMS

Udvalgets forretningsorden                Årlige temamøder                 Udvalgets referater

roed streg 770x2px

Uddannelsesudvalgets medlemmer

Formand

Dorte Balle Rubak
Uddannelsesansvarlig overlæge, Speciallæge i samfundsmedicin
Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Hospitalsenheden Vest, Region Midtjylland
dorte.rubak@vest.rm.dk 


Næstformand

Christina Raun-Petersen

Hoveduddannelseslæge

Tlf. 2855 2725

chris.olesen9@gmail.com 

 

Hovedkursusleder for samfundsmedicin

Mette Nolde Malling
Overlæge, PKL
Sundhed og Uddannelse, Næstved, Slagelse og Ringsted Sygehuse

mettemalling@hotmail.com


Kursuslederassistent

Agnethe Vale Nielsen

1. reservelæge

Center for Sundhed, Region Hovedstaden

avn@dadlnet.dk 


Udvalgsmedlemmer

Anita Ulvsgaard Sørensen
Uddannelseskoordinerende overlæge, RH Randers
Postgraduat Klinisk lektor i Samfundsmedicin, VUR Nord
Tlf. 2278 6418
anison@rm.dk


Astrid Haack Josefsen

Hoveduddannelseslæge

Tlf.: 2654 6305

astrid@braindump.dk


Astrid Permin

Læge

Afdelingen for Personlighedsforstyrrelser, Psykiatrisk Center Stolpegård

aepermin@dadlnet.dk


Bernadette Guldager

Uddannelsesansvarlig overlæge

Socialmedicinsk Center, Frederiksberg Hospital

Tlf: 3864 9812 (sekretariatet, læg gerne besked så ringer jeg tilbage)

bernadette.guldager@regionh.dk


Lise Vestergaard Jespersen

Hoveduddannelseslæge

Sundhedsstyrelsen, Enhed for Planlægning 

livj@sst.dk


Louise Lauridsen

Læge i hoveduddannelse

louise_bml@hotmail.com


Mathilde Pihl Badse

Hoveduddannelseslæge

Tlf. 6038 3022

mathildepihl@yahoo.dk


Sanne Okkels Birk Lorenzen

Hoveduddannelseslæge

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord

sannelorenzen@dadlnet.dk


Torben Hærslev

Overlæge, ph.d.

Trafik- bolig- og byggestyrelsen

tohr@tbst.dk 

Kirsten Fonager

Klinisk professor, ph.d.

Ansvarlig for de specialespecifikke forskertræningskurser

Tlf. 4117 4514

k.fonager@rn.dk


Ida Glode Helmuth

Reservelæge, 

Statens Seruminstitut

idgk@ssi.dk


Pierre Viala

Introduktionslæge

Sundhedsstyrelsen

pierre.viala@gmail.com


Fraktioner

FFSV- Foreningen for Folkesundhedsvidenskab

 

DASAMS - Dansk Samfundsmedicinsk Selskab

 

DSfB- Dansk Selskab for Børnesundhed

Folkesundhedsdage

Konferencen Folkesundhedsdage er der hvor vi fortæller det nyeste om forebyggelse og folkesundhed i Danmark og på verdensplan.

Læs mere her...

Følg os på
facebook

Administration

 

Dansk Selskab
for Folkesundhed

Svenstrupvænget 5 E,

5260 Odense S

administration@dsff.dk

Tel. 2290 5473

 

Administrationen varetages i fritiden hvorfor 

telefoniske henvendelser først kan forventes

besvaret udenfor dagarbejdstiden. 

© 2016 Powered by WebDesignCenter