Du er her:     >     
Personer_lav-top

Signe Smith Jervelund 

Formand for Forskningsudvalget

 

 

  

 Navn: 

 

Signe Smith Jervelund
 

 Uddannelse: 

 

Kandidat i folkesundhedsvidenskab, ph.d. i sundhedsvidenskab
 Nuværende arbejdssted og funktion: 

Jeg er ansat som lektor ved Københavns Universitet, Institut for Folkesundhedsvidenskab ved Afdeling for Sundhedstjenesteforskning samt som forskningsleder ved Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU).

 

 Tidligere funktioner/erfaringer: 

Siden min kandidatgrad i 2006 har jeg arbejdet i forskningsverdenen og været involveret i en række nationale og internationale forskningsprojekter inden for sundhedstjenesteforskning, forebyggelse og sundhedsfremme samt migration, integration og sundhed. Jeg er medstifter af  Forskningscenter for Migration, Etnicitet og Sundhed (MESU) ved Københavns Universitet, og jeg har været projektleder og teamleder på en række større tværdisciplinære forskningsprojekter, der involverer internationalt samarbejde. Jeg har ligeledes haft en række studie- og forskningsophold i udlandet (New Zealand, Holland, Italien og USA). 


Under mit ph.d.-studie var jeg ph.d.-repræsentant  i bestyrelsen for Danmarks Forskerskole i Folkesundhedsvidenskab, ligesom jeg har været med af studienævnet på folkesundhedsvidenskab og nu er medlem af Institutrådet på Institut for Folkesundhedsvidenskab. 


 Særlige interesseområder: 

Min videnskabelige hovedinteresse er sundhedstjenesteforskning med særlig fokus på

- Sundhedsvæsenets organisation, herunder vurdering af sundhedsresultater i forskellige befolkningsgrupper

- Social og etnisk ulighed i adgang til og brug af sundhedsydelser, inklusiv kvalitet af sundhedsydelser

- Internationale komparative analyser samt sundhedspolitik

- Interventionsstudier rettet mod health literacy blandt sårbare grupper

- Asylsøgende børns sundhed og forhold samt asylpolitik

- Brug af sundhedsydelser i udlandet

- Forebyggende lægemidler blandt ældre og multimorbide

 

 Kontaktoplysninger:

ssj@sund.ku.dk, 35 33 73 39

 

 Motivation for at være i udvalget: 

Som medlem af Det Videnskabelige Udvalg under Dansk Selskab for Folkesundhed finder jeg det berigende at være med til samle kræfter inden for folkesundhedsvidenskab fra hele landet og bygge bro mellem forskning og praksis. De input og den indsigt, som jeg får i arbejdet, sammen med de glimrende relationer til kollegaer i feltet, giver mig arbejdsglæde og ny inspiration og hjælper mig med at formidle vores forskning til nogle af dem, der skal bruge den i praksis til at højne folkesundheden.


  

 

Fraktioner

FFSV- Foreningen for Folkesundhedsvidenskab

 

DASAMS - Dansk Samfundsmedicinsk Selskab

 

DSfB- Dansk Selskab for Børnesundhed

Folkesundhedsdage

Konferencen Folkesundhedsdage er der hvor vi fortæller det nyeste om forebyggelse og folkesundhed i Danmark og på verdensplan.

Læs mere her...

Følg os på
facebook

Administration

 

Dansk Selskab
for Folkesundhed

Svenstrupvænget 5 E,

5260 Odense S

administration@dsff.dk

Tel. 2290 5473

 

Administrationen varetages i fritiden hvorfor 

telefoniske henvendelser først kan forventes

besvaret udenfor dagarbejdstiden. 

© 2016 Powered by WebDesignCenter