Du er her:     >     
FSD18_top-us_2

Programmet er stadig under arbejde, hvorfor vi tager forbehold for ændringer.


 Program tirsdag den 25. september 2018

 07.30 - 08.00

 Fælles morgenløb

 09.00 - 10.10

 Paneldebat

 10.10 - 11.40

Workshop

1: Sundhedskompetence i praksis – hvordan hjælper vi, hvor behovet er størst?

Anna Aaby, læge, ph.d. studerende Institut for folkesundhed, Aarhus Universitet og Kristine Sørensen, direktør Global Health Literacy Academy

Sundhedskompetence (health literacy) er et nyere begreb i dansk folkesundhed som kan styrke og målrette interventioner og tiltag, hvor borgere er i centrum. Ny dansk health literacy forskning viser, at 20-30% har svært ved at håndtere sundhedsinformation og navigere i sundhedsvæsenet, og udfordringerne har udtalt social slagside. 

Hvordan kan vi gøre det lettere for borgere at tage gode beslutninger om deres sundhed? 

Hvordan kan vi mindske barriererne i sundhedssystemet, så adgang og udbytte af behandling, forebyggelse og sundhedsfremme er opnåelig for alle borgere? 

I workshoppen gennemgår vi aktuel viden om health literacy og inviterer til en diskussion af, hvordan vi kan implementere health literacy praksis i en dansk kontekst.


 

2: Gode ældreliv trods sygdom - set fra et folkesundhedsperspektiv

Finn Kamper-Jørgensen, formand for Forebyggelsesrådet for Ældrebefolkningen i Fredensborg Kommune og Maria Kristensen, lektor, forskningsgruppeleder i Center for Sund Aldring.


 

3: Tværsektorielle partnerskaber på folkesundhedsområdet

Ditte Heering Holt, post.doc., Center for Interventionsforskning, SIF


 

 4: Naturen som arena for sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser

Anna Paldam Folker, forskningschef, Statens Institut for Folkesundhed, Christina Bjørk Petersen, projektleder, Friluftsrådet, Otto Ohrt, formand, Sund By Netværket og Merethe Jelsbak Raundahl, formand, Sund By Netværkets temagruppe Natur, udeliv og sundhedsfremme og Sundhedskonsulent i Viborg Kommune.

Naturen er lige uden for døren, koster ingenting og har et kæmpe sundhedsfremmende potentiale. I denne session stiller vi skarpt på potentialet i at bruge naturen som arena for kommunale sundhedsfremme- og forebyggelsesindsatser. Sund By Netværket præsenterer dugfriske resultater og erfaringer fra projekt Naturens Rige, Statens Institut for Folkesundhed præsenterer forskningsdelen og en repræsentant fra de deltagende kommuner præsenterer praktiske erfaringer og landvindinger i arbejdet med at bruge naturen som arena for mentalt sundhedsfremmearbejde. Og så er der inspiration af hente fra Friluftsrådets nye projekt Sund i Naturen, der vil afprøve, evaluere og udvikle best practise metoder til at integrere natur og friluftsaktiviteter i kommunernes folkesundhedsindsats. Sund By Netværket er vært for sessionen. 


 

5:  Forebyggelse af ulykker

Jens Lauritsen, overlæge, ph.d., Ulykkes Analyse Gruppen, OUH


 

 6: Samspil mellem politik og embedsværk

Michael Metzsch, afdelingschef og Peter Møller Stephansen, konsulent Sundhed og Psykiatri, Aabenraa Kommune.


 

 7: Forældre-fællesskaber på Facebook

Jette Nygaard Jensen, cand.scient., ph.d., Tina Marloth, hygiejnesygeplejerske, Dorthe Mogensen, hygiejnesygeplejerske, MPH -  Forskningsenheden for Antibiotic Stewardship og ImplementeringKlinisk Mikrobiologisk Afdeling, Herlev & Gentofte Hospital, Natasja Kingod, cand.scient.anht, ph.d.Enhed for Sundhedsfremme, Diabetes Management Research, Steno Diabetes Center Copenhagen, Region H

Forældre til et sygt barn er ofte bekymrede og oplever utilstrækkelighed.

Brugen af Facebookgrupper, hvor man som forældre kan få vejledning og psykosocial støtte, vokser eksplosivt.

Denne workshop tager udgangspunkt i brugen af forældre-facebookgrupper med fokus på henholdsvis infektioner og antibiotika til småbørn samt type-1 diabetes blandt børn. Undersøgelser har vist, at forældres manglende viden om infektioner og antibiotika er en central årsag til, at danske småbørn får (for) meget antibiotika. Erfaringer fra forældre til børn med type-1 diabetes viser, at deres Facebookgrupper giver dem uvurderlig viden om sygdom og sygdomsforløb. Hvordan kan man give forældre den viden og støtte, de har brug for? - skal vi opkvalificere de sundhedsprofessionelle, som f.eks. sundhedsplejersker, i brugen af sociale medier og skal de sociale medier opkvalificeres, således at online patientgrupper kan yde endnu bedre støtte og vejledning?

Workshoppen vil præsentere resultater fra to undersøgelser: Den ene undersøgelse har udviklet en ’old school’ informationsbog til nye forældre, mens den anden undersøgelse bygger på type-1 diabetes sygdomsfællesskaber på Facebook. Med inspiration fra disse to undersøgelser vil workshoppen udfordre deltagerne på fordele og ulemper og sammen forsøge at sætte kriterier for, hvordan vi kan løfte forældres viden


 

8: Hvordan kan fagprofessionelle bidrage til en sundere livsstil for borgere med en psykisk lidelse ? 

Pia Assenholm, chefkonsulent, Sundhedsfaglig videreuddannelse, UC Syd og Kurt Æbelø, chefkonsulent, Tværsektorielt samarbejde, Region Syddanmark

Hvilken rolle skal den sundhedsprofessionelle varetage i forhold til borgerene med psykisk lidelse?  Hvordan agerer man professionelt og ikke som politibetjent? Hvordan bliver man faglig og undgår at basere sin rolle på private vaner og holdninger? Hvordan bliver det til strukturelle indsatser og ikke alene individuel forebyggelse? Hvordan kan viden anvendes i uddannelser ? Det er nogle af de spørgsmål, som workshoppen vil sætte fokus på. Udgangspunkter er en case, nemlig et projekt om uddannelse af livsstilsguider, dvs. fagprofessionelle i psykiatrien, der opnår kompetencer med det formål at have fokus på livstilen hos borgere med en psykisk lidelse.


 

9: Misbrug af fakta om alkohol? Folkesundhed i medierne

Lars Iversen, professor emeritus, SIF, bestyrelsesmedlem i Alkohol & Samfund


 11.40 - 11.50

 Pause

 11.50 - 12.20

 Vores opfattelse af sandhed om sundhed- hvordan vi hører det, vi vil høre
 Bjørn Gunnar Hallsson, postdoc Københavns Universitet

 12.20 - 12.45

 Jeg tror ganske enkelt ikke på, at eksperterne har ret!
Knud Juel, professor emeritus Statens Institut for Folkesundhed

 12.45 - 13.00

 Opsamling

 13.00 - 14.00

 Frokost eller Grab and Go

 14.00 - 15.00

 Dansk Selskab for Folkesundheds generalforsamling
Spot på Folkesundhedsdage
Har du en idé?

Kom med din idé til et arrangement, eller vil du gerne arrangere et?

Se aktuelle stillingsopslag
Fraktioner

FFSV- Foreningen for Folkesundhedsvidenskab

 

DASAMS - Dansk Samfundsmedicinsk Selskab

 

DSfB- Dansk Selskab for Børnesundhed

Folkesundhedsdage

Konferencen Folkesundhedsdage er der hvor vi fortæller det nyeste om forebyggelse og folkesundhed i Danmark og på verdensplan.

Læs mere her...

Følg os på
facebook

Administration

 

Dansk Selskab
for Folkesundhed

Svenstrupvænget 5 E,

5260 Odense S

administration@dsff.dk

Tel. 2290 5473

 

Administrationen varetages i fritiden hvorfor 

telefoniske henvendelser først kan forventes

besvaret udenfor dagarbejdstiden. 

© 2016 Powered by WebDesignCenter