Du er her:     >     
Personer_lav-top

Skabelon


 

Næstformand 

 

  

 Navn: 

 

Marit Nielsen-Man
 

 Uddannelse: 

 

Cand.phil. et exam.oecon.
 Nuværende arbejdssted og funktion: 

Sundheds-  og Forebyggelseschef, Vejle Kommune 
 

Har siden 2006 stået i spidsen for opbygning og fornyelse af kommunale sundhedsopgaver. Det gælder blandt andet udvikling af sundhedsfremmetiltag for mennesker med fysiske og psykiske handicap, patientkurser for mennesker med kroniske sygdomme, tandpleje målrettet socialt udsatte, støtte til folkeskoler omkring implementering af skolereformen m.m. 

Frikommuneforsøg om vederlagsfri fysioterapi og forebyggende hjemmebesøg hører også til opgaverne i afdelingen  Kommunale sundhedsopgaver løses for en stor dels vedkommende kun godt, hvis der samarbejdes på tværs mellem de kommunale siloer og sektorer. Har derfor mange års erfaring i den helt særlige ledelsesdiciplin , der handler om ledelse på tværs af siloer og sektorer. 
 

 Tidligere funktioner/erfaringer: 


 

 Særlige interesseområder: 


 

 Kontaktoplysninger:

marin@vejle.dk

Tlf. 51169469
 

 

 Motivation for at være i bestyrelsen: 

Samspil mellem praksis og forskning ligger mig meget på sinde. Det er vigtigt at forskningsresultater bliver anvendt i praksis og at der bliver forsket i forebyggelse og sundhedsfremme.

Jeg sidder blandt andet i bestyrelsen, fordi jeg gerne vil bidrage til at fremme forskningsinstitutionernes lyst til at forske i den kommunale opgaveløsning - og bidrage til at kommunerne får viden om relevante forskningstiltag og resultater. Det kan være gennem temamøder, folkesundhedsdage med mere.
 

  

 

Fraktioner

FFSV- Foreningen for Folkesundhedsvidenskab

 

DASAMS - Dansk Samfundsmedicinsk Selskab

 

DSfB- Dansk Selskab for Børnesundhed

Folkesundhedsdage

Konferencen Folkesundhedsdage er der hvor vi fortæller det nyeste om forebyggelse og folkesundhed i Danmark og på verdensplan.

Læs mere her...

Følg os på
facebook

Administration

 

Dansk Selskab
for Folkesundhed

Svenstrupvænget 5 E,

5260 Odense S

administration@dsff.dk

Tel. 2290 5473

 

Administrationen varetages i fritiden hvorfor 

telefoniske henvendelser først kan forventes

besvaret udenfor dagarbejdstiden. 

© 2016 Powered by WebDesignCenter