Du er her:     >     
DASAMS

Målbeskrivelse for speciallægeuddannelsen i samfundsmedicin.

Den nye målbeskrivelse er opbygget i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning om udarbejdelse og revision af målbeskrivelser i speciallægeuddannelsen og dertilhørende skabelon fra dec. 2011.

 
I overensstemmelse hermed er de kompetencemål, der skal opnås i forbindelse med uddannelsen til speciallæge i samfundsmedicin, beskrevet i termer, som dækker over specialets nøglefunktioner. For hvert enkelt kompetencemål (nøglefunktion) er der angivet en række konkretiseringer samt en eller flere læringsstrategier og kompetencevurderingsmetoder.
 

For den nye samfundsmedicinske målbeskrivelse er der for introduktions- og hoveduddannelsen samlet set kun angivet to mulige læringsstrategier og én obligatorisk kompetencevurderingsmetode. De to mulige læringsstrategier er: ”Arbejde med relevante opgaver” og ”Udarbejde portefølje inkl. uddannelsesplan og læringsdagbog”. Den obligatoriske kompetencevurderingsmetode er: ”Struktureret vejledersamtale vha. kompetencekort”.
 

Til brug for de strukturerede vejledersamtaler er der udarbejdet kompetencekort (eet kompetencevurderingskort pr. kompetencemål dvs. 4 i I-uddannelsen og 8 i H-uddannelsen), hvori det er beskrevet, hvilke delkompetencer uddannelseslægen skal opnå, for at hver enkelt konkretisering - og dermed i sidste ende det samlede kompetencemål (nøglefunktionen) - kan godkendes.
 

Den obligatoriske anvendelse af disse kompetencekort forudsætter, at uddannelseslægen har anvendt begge anbefalede læringsstrategier: ”Arbejde med relevante opgaver” og ”Udarbejdet portefølje inkl. uddannelsesplan og læringsdagbog”, hvorfor de to anbefalede læringsmetoder således i realiteten også bliver obligatoriske.
 

Foruden kompetencekort for hhv. I- og H-uddannelsen er der udarbejdet skabeloner til brug for dokumentation af vejledningssamtaler, skabelon til individuel uddannelsesplan., skabelon til karriereplan, vejledning til opbygning af portefølje og vejledning til 360-graders af H4 Teamleder samt en beskrivelse af læringsmetoder og kompetencevurderingsmetoder.

  Materialet findes via nedenstående links: Filtype
 Beskrivelse af lærings- og kompetencevurderingsmetoder PDF
 Skabelon til individuel uddannelsesplan WORD
 Skabelon til introduktionssamtale
 WORD
 Skabelon til justeringssamtale
 WORD
 Skabelon til slutevalueringssamtale
 WORD
 Skabelon til karriereplan WORD
 Kompetencekort til introduktionsuddannelsen
 PDF
 Kompetencekort til hoveduddannelsen
 PDF
 Kursusmål for specialespecifikke kurser
 PDF
 Kursusmål for forskningstræning
 PDF
 Vejledning til 360-graders evaluering af H4 Teamleder
 WORD
 Vejledning til opbygning af portefølje
 WORD
 Skabelon til faglig profil WORD
-

Fraktioner

FFSV- Foreningen for Folkesundhedsvidenskab

 

DASAMS - Dansk Samfundsmedicinsk Selskab

 

DSfB- Dansk Selskab for Børnesundhed

Folkesundhedsdage

Konferencen Folkesundhedsdage er der hvor vi fortæller det nyeste om forebyggelse og folkesundhed i Danmark og på verdensplan.

Læs mere her...

Følg os på
facebook

Administration

 

Dansk Selskab
for Folkesundhed

Svenstrupvænget 5 E,

5260 Odense S

administration@dsff.dk

Tel. 2290 5473

 

Administrationen varetages i fritiden hvorfor 

telefoniske henvendelser først kan forventes

besvaret udenfor dagarbejdstiden. 

© 2016 Powered by WebDesignCenter