Du er her:     >     
Hjerte5l-u2-top

Høringer

Dansk Selskab for Folkesundhed afgiver gerne høringssvar indenfor områder som ligger indenfor selskabets formål og hvor vi råder over den fornødne ekspertise.

 

Herunder kan du finde de seneste emner hvor selskabet har været hørt, samt de afgivne svar.

  

Høring over udkast til bekendtgørelse om opsætning og placering af skilte

RekvirentSundheds- og ÆldreministerietDecember 2018
DASAMS sagsbehandlerBestyrelsesmedlem Charlotta Pisinger 
KvalitetssikringBestyrelsesmedlem Maja Bertram 
Høringsbrev PDF fil 
Forslag PDF fil 
Selskabets svar  PDF fil 

 

 

Høring over udkast til bekendtgørelse om behandlerfarmaceuters virksomhedsområde

RekvirentStyrelsen for PatientsikkerhedNovember 2018
DASAMS sagsbehandlerBestyrelsesmedlem Anne Mette Dons 
Kvalitetssikring 
Høringsbrev PDF fil 
Forslag PDF fil 
Selskabets svar  PDF fil 

 

 

Høring: Udkast til forslag til lov om ændring af lov om tobaksvarer m.v. og lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år (Etablering af et sporingssystem og et sikkerhedsmærkningssystem samt skærpede sanktioner m.v.)

RekvirentSundheds- og ÆldreministerietSeptember 2018
DSFF sagsbehandlerBestyrelsesmedlem Charlotta Pisinger 
KvalitetssikringFormand Ulla Toft 
Høringsbrev PDF fil 
Lovforslag PDF fil 
Selskabets svar  PDF fil 

 

 

Høring: Udkast til forslag til lov om ændring af lov om lægemidler og lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år

RekvirentSundheds- og ÆldreministerietJuli 2018
DSFF sagsbehandlerBestyrelsesmedlem Charlotta Pisinger 
KvalitetssikringFormand Maja Bertram, medlem Torben Jørgensen 
Høringsbrev PDF fil 
Lovforslag PDF fil 
Selskabets svar  PDF fil 

 

 

Høring: Udkast til lovforslag om ændring af lov om regionernes finansiering

RekvirentSundheds- og ÆldreministerietJuli 2018
DSFF sagsbehandlerNæstformand Marit Nielsen-Man 
KvalitetssikringFormand Maja Bertram 
Høringsbrev PDF fil 
Lovforslag PDF fil 
Selskabets svar  PDF fil 

 

 

Høring: Kandidatuddannelse i Folkesundhedsvidenskab med specialisering i intervention og evaluering

RekvirentSyddansk UniversitetJuni 2018
DSFF sagsbehandlerFormand Maja Bertram 
KvalitetssikringNæstformand Marit Nielsen-Man, sekretær Pia Assenholm 
Høringsbrev PDF fil 
Selskabets svar  PDF fil 

 

 

Høring: Høring over bekendtgørelse om magtanvendelse og indberetning ved tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling

RekvirentSocial- og Indenrigsministerietnovember 2016
DSFF sagsbehandlerAnne Mette Dons - Maja Bertram 
Kvalitetssikring 
Høringsliste PDF fil 
Høringsbrev PDF fil 
Udkast til bekendtgørelse PDF fil 
Selskabets svar  PDF fil 

 

 

Høring: Udkast til bekendtgørelse om kvalitet, mærkning, alderskontrolsystem og reklame m.v. af elektroniske cigaretter og genopfyldningsbeholdere m.v.

RekvirentSundheds- og Ældreministerietmaj 2016
DSFF sagsbehandlerFormand Torben Jørgensen 
KvalitetssikringFCFS 
Høringsliste PDF fil 
Høringsbrev PDF fil  
Udkast til bekendtgørelse PDF fil 
Selskabets svar  PDF fil 

 

 

Høring: Udkast til bekendtgørelse om grænseværdier, sundhedsadvarsler og alderskontrolsystem m.v. af tobaksvarer m.v.

RekvirentSundheds- og Ældreministerietmaj 2016
DSFF sagsbehandlerFormand Torben Jørgensen 
KvalitetssikringFCFS 
Høringsliste PDF fil 
Høringsbrev PDF fil  
Udkast til bekendtgørelse PDF fil 
Selskabets svar  PDF fil 

 

 

Høring: Anbefalinger for kommunale forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom

RekvirentSundhedsstyrelsenfebruar 2016
DSFF sagsbehandler Chefkonsulent Jane Pedersen, Region Nordjylland 
KvalitetssikringFlere bestyrelsesmedlemmer 
Høringsliste PDF fil 
Høringsbrev PDF fil  
Udkast til anbefalinger PDF fil 
Selskabets svar  PDF fil 

 

 

Høring vedr. forslag til lov om tobaksvarer mv.

RekvirentSundheds- og Ældreministerietfebruar 2016
DSFF sagsbehandler Forskningsoverlæge Charlotta Pisinger, FCFS 
KvalitetssikringFormand Torben Jørgensen 
Høringsliste PDF fil 
Høringsbrev PDF fil  
Udkast til lovforslag PDF fil 
Selskabets svar  PDF fil 

 

 

Høring vedr. kandidatuddannelse i Folkesundhed med specialisering i intervention og evaluering.

RekvirentSyddansk Universitet november 2015
DSFF sagsbehandler Næstformand Marit Nielsen-Man og sekretær Pia Assenholm 
KvalitetssikringFormand Torben Jørgensen 
Høringsbrev PDF fil  
Selskabets svar  PDF fil 

 

 

Høring vedr. vejledning om forebyggelse af spredning af MRSA.

Rekvirent Sundhedsstyrelsen oktober 2015
DSFF sagsbehandler  Næstformand Marit Nielsen-Man og bestyrelsesmedlem Jane Pedersen 
Høringsbrev PDF fil  
Høringsliste PDF fil 
Selskabets svar  PDF fil 

 

 

Københavns Kommunes sundhedspolitik 2015 - 2025 "Nyd livet, Københavner" og handleplaner.

Rekvirent Københavns Kommune, Sundheds- og Omsorgsforvaltningen marts 2015
DSFF sagsbehandler  Sekretær Pia Assenholm 
   
Høringsbrev PDF fil  
Høringsudkast PDF fil 
Udk. videnspapir om alkohol og stoffer PDF fil 
Udk. til videnspapir om bedre psykisk sundhed PDF fil 
Udk. til handleplan mod misbrug PDF fil 
Udk. til handleplan for bedre psykisk sundhed PDF fil 
Selskabets svar  PDF fil 

 

 

Forbedret tilslutning til børnevaccinationsprogrammet. Udkast til ændring af sundhedsloven 

 Rekvirent Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse  oktober 2013 
 DSFF sagsbehandler  Formand Torben Jørgensen  
   
 Høringsbrev PDF fil  
 Høringsliste PDF fil 
 Høringsmateriale PDF fil 
 Selskabets svar  PDF fil 

 

 

Høring vedr. AUs kandidatuddannelse i fysioterapi


 Rekvirent Aarhus Universitet
 oktober 2013
 DSFF sagsbehandler
 Bestyrelsen 
   
 Høringsbrev PDF fil
 
 Høringsmateriale PDF fil 
 Selskabets svar
 PDF fil  Høring vedr. udkast til lov om ændring af frikommuneloven

 

 

Aktiviteter
Husk at....

sætte DASAMS's årsmøde og Folkesundhedsdage i kalenderen

Se aktuelle stillingsopslag
Fraktioner

FFSV- Foreningen for Folkesundhedsvidenskab

 

DASAMS - Dansk Samfundsmedicinsk Selskab

 

DSfB- Dansk Selskab for Børnesundhed

Folkesundhedsdage

Konferencen Folkesundhedsdage er der hvor vi fortæller det nyeste om forebyggelse og folkesundhed i Danmark og på verdensplan.

Læs mere her...

Følg os på
facebook

Administration

 

Dansk Selskab
for Folkesundhed

Svenstrupvænget 5 E,

5260 Odense S

administration@dsff.dk

Tel. 2290 5473

 

Administrationen varetages i fritiden hvorfor 

telefoniske henvendelser først kan forventes

besvaret udenfor dagarbejdstiden. 

© 2016 Powered by WebDesignCenter