Du er her:     >     
DSfB-topbillede_low

Generalforsamling i Dansk Selskab for Børnesundhed 2018

Der afholdes ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Børnesundhed, 
den 12. september 2019

i Domus Medica Kristianiagade 12, 2100 København Ø


Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning

3. Beretning fra udvalg.

a: Fonden til uddeling af Børnesundhedsprisen, b: Unicef

4. Aflæggelse af regnskab til godkendelse

5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent

6. Forslag fra medlemmerne

7. Valg til bestyrelse.

På valg er: Karen Margrethe Nyholm, Tove Billeskov og Lone Blichfeld

Valg af suppleant

8. Valg af revisorer

9. Valg af udvalgsmedlemmer og repræsentanter for DSfB i andre foreninger.

10. Eventuelt.


Vel mødt!

Tine Keiser-Nielsen

Formand for DSfB.Referat fra generalforsamlingen 2019


 

Aktiviteter
Husk at....

sætte DASAMS's årsmøde og Folkesundhedsdage i kalenderen

Se aktuelle stillingsopslag
Fraktioner

FFSV- Foreningen for Folkesundhedsvidenskab

 

DASAMS - Dansk Samfundsmedicinsk Selskab

 

DSfB- Dansk Selskab for Børnesundhed

Folkesundhedsdage

Konferencen Folkesundhedsdage er der hvor vi fortæller det nyeste om forebyggelse og folkesundhed i Danmark og på verdensplan.

Læs mere her...

Følg os på
facebook

Administration

 

Dansk Selskab
for Folkesundhed

Svenstrupvænget 5 E,

5260 Odense S

administration@dsff.dk

Tel. 2290 5473

 

Administrationen varetages i fritiden hvorfor 

telefoniske henvendelser først kan forventes

besvaret udenfor dagarbejdstiden. 

© 2016 Powered by WebDesignCenter