Du er her:     >     
DSfB-topbillede_low

Generalforsamling i Dansk Selskab for Børnesundhed 2018

13. september 2018

 Domus Medica,  Kristianiagade 12, 

2100 KØBENHAVN Ø


Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent


2. Formandens beretning


3. Beretning fra udvalg.

a: Unicef, 

b: Fonden til udeling af Børnesundhedsprisen, 


4.  Aflæggelse af regnskab til godkendelse 


5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent


6.  Valg til bestyrelse.

På valg er: Eva Bøcher og Tine Keiser-Nielsen

Der skal vælges en mere til bestyrelsen da Lone Blichfeld går på efterløn 1.12.18


7. Valg af revisorer


8. Valg af udvalgsmedlemmer og repræsentanter for DSfB i andre foreninger.


9. Eventuelt.

 

Tine Keiser-Nielsen

Formand for DSfB. 

Mail tkn@rudersdal.dk


Referat fra generalforsamlingen 2018


 

Aktiviteter
Husk at....

sætte DASAMS's årsmøde og Folkesundhedsdage i kalenderen

Se aktuelle stillingsopslag
Fraktioner

FFSV- Foreningen for Folkesundhedsvidenskab

 

DASAMS - Dansk Samfundsmedicinsk Selskab

 

DSfB- Dansk Selskab for Børnesundhed

Folkesundhedsdage

Konferencen Folkesundhedsdage er der hvor vi fortæller det nyeste om forebyggelse og folkesundhed i Danmark og på verdensplan.

Læs mere her...

Følg os på
facebook

Administration

 

Dansk Selskab
for Folkesundhed

Svenstrupvænget 5 E,

5260 Odense S

administration@dsff.dk

Tel. 2290 5473

 

Administrationen varetages i fritiden hvorfor 

telefoniske henvendelser først kan forventes

besvaret udenfor dagarbejdstiden. 

© 2016 Powered by WebDesignCenter