Du er her:     >     
DSfB-topbillede_low

Generalforsamling i Dansk Selskab for Børnesundhed 2014

Referat af ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Børnesundhed,
den 30. september 2014, kl. 18.00 på Hotel Nyborg Strand, Nyborg. 1. Valg af dirigent og referent.
  Søren Jørgensen var dirigent og Birgitte var referent.

 2. Formandens beretning.
  Beretning kan læses på hjemmesiden. Vores største problem i øjeblikket er det faldende antal kommunallæger på børnesundhedsområdet, og dermed også det faldende antal medlemmer af DSfB.

 3. Beretning fra udvalg.
  a) UNICEF:
  Da de 2 repræsentanter ( Arne Lindal OG Tine Keiser-Nielsen) ikke  var til stede, blev beretningen oplæst af formanden.
  b) Fonden til udeling af Børnesundhedsprisen: Søren Jørgensen  orienterede om, at afkastet i år havde været mindre end sidste år. Da der ikke havde forslag til kandidater til prisen, havde udvalget besluttet ikke at uddele den i år.
  c) Fagligt forum for kommunalt ansatte læger: Birgitte Brinck og Henrik Greiffenberg (der er formand) orienterede om, at det kommunallægelige netværk som bekendt er overgået fra kommunallaege.net til dialogportalen, der bestyres af KL.  Alle kommunallæger opfordres til at deltage aktivt i debatten. Adgang til det kommunallægelige netværk fås på følgende adresse: http://dialog.kl.dk/  - herefter skriver man ”kommunallæger” i søgefeltet, og man kan dernæst oprette sig som bruger.
  d) Skolesundhed.dk: Eva Bøcher Herner er udtrådt af den gruppe, arbejder med at forbedre spørgeskemaer mv.(det ”faglige udvalg”) og i stedet er Birgitte Brinck indtrådt. Eva fortalte, at der foreløbig ikke er planer om et kortere spørgeskema.

 4. Aflæggelse af regnskab til godkendelse:
  Kassereren havde fået forfald. Regnskabet blev fremlagt af dirigenten, og det blev godkendt. Der tæres i øjeblikket på formuen.

 5. Vedtagelse af budget og fastsættelse af kontingent:
  Budgettet blev fremlagt af dirigenten, og der var enighed om at fastholde kontingentet.

 6. Valg til bestyrelse.
  Tine Keiser-Nielsen og Eva Bøcher Herner var på valg og villige til genvalg. De blev begge genvalgt. Der var ikke umiddelbart nogen af de deltagende, der ønskede at være suppleanter, men efterfølgende fik jeg bekræftet fra Karen  Margrethe, at hun gerne vil fortsætte som suppleant.

 7. Valg af revisorer
  Lone Hansen og Margit Mortensen er valgt som revisorer.

 8. Valg af udvalgsmedlemmer og repræsentanter for DSfB i andre foreninger.
  Ingen aktuelle foreninger

 9. Eventuelt.
  Vi diskuterede bl.a. DSfB’s fremtid, da der er faldende antal medlemmer. Vi gennemgik de arbejdsopgaver vi i øjeblikket har (de tilstedeværende), og det var klart, at mange har div. forskellige opgaver, der også ligger udenfor børnesundhedsområdet.
  Vi blev enige om at give bestyrelsen mandat til at arbejde videre mht. at udvikle selskabet, så vi evt. kan blive et selskab for læger, der arbejder med kommunallægelige opgaver. Dermed skulle vi også skifte navn.
  Bestyrelsen vil gå videre med denne problemstilling snarest, og vil også kontakte FAKL, der påtænker et kursus for alle kommunallæger om identitet/branding/kommunikation.


Aktiviteter
Husk at....

sætte DASAMS's årsmøde og Folkesundhedsdage i kalenderen

Se aktuelle stillingsopslag
Fraktioner

FFSV- Foreningen for Folkesundhedsvidenskab

 

DASAMS - Dansk Samfundsmedicinsk Selskab

 

DSfB- Dansk Selskab for Børnesundhed

Folkesundhedsdage

Konferencen Folkesundhedsdage er der hvor vi fortæller det nyeste om forebyggelse og folkesundhed i Danmark og på verdensplan.

Læs mere her...

Følg os på
facebook

Administration

 

Dansk Selskab
for Folkesundhed

Svenstrupvænget 5 E,

5260 Odense S

administration@dsff.dk

Tel. 2290 5473

 

Administrationen varetages i fritiden hvorfor 

telefoniske henvendelser først kan forventes

besvaret udenfor dagarbejdstiden. 

© 2016 Powered by WebDesignCenter