Du er her:     >     
/media/kajaktur.jpg

Referat af generalforsamling i Dansk Samfundsmedicinsk Selskab – DASAMS - Hindsgavl d. 15. juni, 2012

1. Valg af dirigent og referent

Arne Poulstrup valgt som dirigent og Ane Bonnerup Vind som referent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

2. Formandens beretning

Formand Ulrik Steen aflagde beretning . Der blev efterfølgende spurgt til, om der var en tidsmæssig ramme for en eventuel fusion med arbejdsmedicin, hvilket ikke var tilfældet. Beretningen blev herefter godkendt.

3. Beretning fra udvalg

Formand for uddannelsesudvalget, Anita Ulvsgaard Sørensen, aflagde beretning. Beretningen blev godkendt.

4. Aflæggelse af regnskab til godkendelse

Regnskabet godkendt uden bemærkninger.

 

5. Fastsættelse af kontingent

Kontingent er fortsat 0 kr. idet der betales kontingent til Dansk Selskab for Folkesundhed

6. Forslag fra bestyrelse og medlemmer

Ingen indkomne forslag

 

7. Valg af medlemmer til det lægelige uddannelsesudvalg

Nuværende medlemmer: Anita Ulvsgaard Sørensen, Kenneth Kibsgaard, Anders Carlsen, Louise Isager Rabøl, Jeppe Nørregaard Rasmussen, Dorthe Balle Rubak, Ulrik Steen. Alle er villige til genvalg og genvælges. Brian Bjørn stiller op og vælges.

8. Valg af bestyrelse

Medlemmer

Berit Sanne Andersen – ikke på valg,
Kirsten Horsten – ikke på valg
Ulrik Steen – på valg, genvælges,
Tyra Grove Krause – på valg, genvælges,
Jens Tølbøll Mortensen – på valg, genvælges
Andreas Bjerrum – udtræder, Catherine Collin Bjerre vælges.

Suppleanter

Heidi Vosgerau og Thea Kølsen Fischer genvælges.

 

9. Eventuelt

Hindsgavludvalg skal fast på dagsordenen til generalforsamling fremover. Til udvalget, som arrangerer mødet næste år, valgtes Catherine Collin Bjerre, Jeppe Nørgaard Rasmussen, Karen Marie Glavind og Jo Coolidge. Arne Poulstrup tilbød praktisk assistance til gruppen fra sin sekretær ved behov samt mulighed for at bruge mødefaciliteter ved planlægning. Datoer for næste års møde meldes ud snarest.

 

Fraktioner

FFSV- Foreningen for Folkesundhedsvidenskab

 

DASAMS - Dansk Samfundsmedicinsk Selskab

 

DSfB- Dansk Selskab for Børnesundhed

Folkesundhedsdage

Konferencen Folkesundhedsdage er der hvor vi fortæller det nyeste om forebyggelse og folkesundhed i Danmark og på verdensplan.

Læs mere her...

Følg os på
facebook

Administration

 

Dansk Selskab
for Folkesundhed

Svenstrupvænget 5 E,

5260 Odense S

administration@dsff.dk

Tel. 2290 5473

 

Administrationen varetages i fritiden hvorfor 

telefoniske henvendelser først kan forventes

besvaret udenfor dagarbejdstiden. 

© 2016 Powered by WebDesignCenter