Du er her:     >     
DSfB-topbillede_low

Referat fra generalforsamling i Dansk Selskab for Børnesundhed 9.11.2011.


1. Valgt til dirigent blev Grete Frank Bonde, til referent Birgitte Barfod.
2. Formandens beretning blev godkendt. Den lægges på DSfB’s hjemmeside.
3. Beretning fra udvalg:
a. Arne Lindahl og Søren Jørgensen repræsenterer DSfB i Unicef. Arne berettede om indsatsen.
b. DSfB er ikke længere repræsenteret i Sex og Samfund.
c. Søren Jørgensen er kasserer og formand for Fonden til uddeling af Børnesundhedsprisen. Regnskabet blev fremlagt og godkendt. Årets modtager blev Pernille Due.
d. Henrik Greiffenberg har aug. 2010 afleveret oplæg til SST om overvægtige børn. Det vil blive udgivet i 2012.
4. Regnskabet blev godkendt.
5. Budgettet blev vedtaget og kontingentet fastsat til uændret 200kr.
6. Ingen indkomne forslag. Der var enighed om, at DSfS har sin berettigelse.
7. Lone Blichfeld, Birgitte Brinck og Tove Billeskov valgtes for to år. Eva Bøcher Herner blev valgt for et år. Suppleant blev Karen Margrethe Nyholm. (Tine Keiser-Nielsen var ikke på valg).
8. Annette Storr-Paulsen og Margit Bundgaard Mortensen blev valgt til revisorer.
9. Til Fonden til uddeling af Børnesundhedsprisen blev valgt Vibeke Hardam Nohns, Vibeke Holsteen og Søren Jørgensen. Som revisorer valgtes Annette Storr-Paulsen og Margit Bundgaard Mortensen.
Som repræsentanter i Unicef valgtes Arne Lindahl og Søren Jørgensen.
10. Intet til drøftelse under Evt.
Birgitte Barfod
Efterfølgende konstituerede bestyrelsen sig som følger: Formand: Lone P. Blichfeld Kasserer: Tove Billeskov Tine Kaiser-Nielsen Eva Bøcher Herner Birgitte Brinck Suppleant: Karen Margrethe Nyholm

Aktiviteter
Husk at....

sætte DASAMS's årsmøde og Folkesundhedsdage i kalenderen

Se aktuelle stillingsopslag
Fraktioner

FFSV- Foreningen for Folkesundhedsvidenskab

 

DASAMS - Dansk Samfundsmedicinsk Selskab

 

DSfB- Dansk Selskab for Børnesundhed

Folkesundhedsdage

Konferencen Folkesundhedsdage er der hvor vi fortæller det nyeste om forebyggelse og folkesundhed i Danmark og på verdensplan.

Læs mere her...

Følg os på
facebook

Administration

 

Dansk Selskab
for Folkesundhed

Svenstrupvænget 5 E,

5260 Odense S

administration@dsff.dk

Tel. 2290 5473

 

Administrationen varetages i fritiden hvorfor 

telefoniske henvendelser først kan forventes

besvaret udenfor dagarbejdstiden. 

© 2016 Powered by WebDesignCenter