Du er her:     >     
/media/kajaktur.jpg

Referat fra generalforsamling i Samfundsmedicinsk Fraktion
den 26. maj 2009 på Hindsgavl

Dagsorden

1.Valg af dirigent og referent

Henrik Hansen blev valgt til dirigent
Dorte Qvesel blev valgt til referent

2. Formandens beretning ved formand Ulrik Steen

Formand Ulrik Steen oplæste beretningen.
Se vedlagte bilag.
Beretningen blev godkendt.

3. Beretning fra udvalg

Uddannelsesudvalget – ved formand Ann Lyngberg

Det der har fyldt mest er at etablere speciallægekurset. Det er endt med en god løsning. Kurset tilrettelægges sammen med Arbejdsmedicin. Det er nu muligt at tilkøbe eksterne kurser. Ellers er der brugt tid på specialernes dag og udarbejdelse af faglig profil til ansættelsesproceduren til ansøgning om hoveduddannelse.

4. Aflæggelse af regnskab til godkendelse ved formand Ulrik Steen

Regnskabet blev fremlagt for 2008.
Regnskabet blev godkendt.

5. Fastlæggelse af kontingent – ved formand Ulrik Steen

Uændret – der opkræves ikke selvstændigt kontingent for fraktionen.

6. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne

Bestyrelsen foreslår navneændring af Samfundsmedicinsk Fraktion til Dansk Samfundsmedicinsk Selskab.

Forslaget blev godkendt.

Bestyrelsen vil finde forkortelse samt engelsk oversættelse af navnet.

Der er foretaget konsekvensrettelser i vedtægterne specielt navneforandring og regler for generalforsamlingen. Se bilag med ændringer. Regnskabsåret følger kalenderåret.

Bestyrelsen udvides med to medlemmer, hvoraf et af medlemmerne er uddannelsessøgende læge. Formanden og næstformanden er speciallæger i Samfundsmedicin.

7. Valg af medlemmer til det lægelige uddannelsesudvalg ved Ann Lyngberg

Jill Mains blev valgt. Der er således 7 medlemmer i uddannelsesudvalget.

8. Valg af bestyrelse ved Dorte Qvesel

Dorte Lange-Høst blev valgt som uddannelsessøgende læge. Jill Mains blev valgt til suppleant.

Ingen speciallæger ønskede at opstille.

FYSAM bliver formentligt nedlagt. Der vil blive oprettet et nyt netværk af uddannelsessøgende læger.

9. Evt.

Der var opbakning til at gentage mødet på Hindgavl i 2010.

 

Fraktioner

FFSV- Foreningen for Folkesundhedsvidenskab

 

DASAMS - Dansk Samfundsmedicinsk Selskab

 

DSfB- Dansk Selskab for Børnesundhed

Folkesundhedsdage

Konferencen Folkesundhedsdage er der hvor vi fortæller det nyeste om forebyggelse og folkesundhed i Danmark og på verdensplan.

Læs mere her...

Følg os på
facebook

Administration

 

Dansk Selskab
for Folkesundhed

Svenstrupvænget 5 E,

5260 Odense S

administration@dsff.dk

Tel. 2290 5473

 

Administrationen varetages i fritiden hvorfor 

telefoniske henvendelser først kan forventes

besvaret udenfor dagarbejdstiden. 

© 2016 Powered by WebDesignCenter