Du er her:     >     
/media/kajaktur.jpg

Referat af stiftende generalforsamling 2007

 Stiftende generalforsamling i Samfundsmedicinsk Fraktion under Dansk Selskab for Folkesundhed.

Tirsdag d. 2. oktober 2007 kl. 14.00 på Nyborg Strand

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Beretning fra udvalg
4. Fremlæggelse af fraktionens vedtægter med henblik på vedtagelse
5. Aflæggelse af regnskab til godkendelse
6. Fastsættelse af kontingent
7. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne
8. Valg af medlemmer til det lægelige uddannelsesudvalg
9. Valg af bestyrelse
10. Evt.

Referat

1. Valg af dirigent og referent:

Marie Bramsholt blev valgt til dirigent og Berit Andersen blev valgt som referent

2. Formandens beretning

Der henvises til den skriftlige beretning, der ligger på selskabets hjemmeside. Beretningen dækker arbejdet i Det lægelige uddannelsesudvalg, som det sidste år også har arbejdet med idéen om at oprette Samfundsmedicinsk Fraktion under Dansk Selskab for Folkesundhed.

3. Beretning fra udvalg

Der er overlap mellem dette punkt og punkt 2.

4. Vedtægter fremlagt og godkendt

Vedtægterne blev vedtaget med enkelte rettelser. De vedtagne vedtægter lægges ud på Selskabets hjemmeside.

5. Aflæggelse af regnskab.

Der har endnu ikke været selvstændigt regnskab, idet udgifter for Det lægelige uddannelsesudvalg har været afholdt direkte fra Dansk Selskab for Folkesundhed.

6. Fastsættelse af kontingent

Det blev besluttet at der foreløbigt ikke skal indkræves særskilt kontingent til Samfundsmedicinsk Fraktion. Dette er muligt da fraktionen har fået begyndelseskapital fra Dansk Selskab for Folkesundhed, idet formuen fra det tidligere Samfundsmedicinsk Selskab var en del af startkapitalen for Dansk Selskab for Folkesundhed.

7. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Der var ingen forslag.

8. Valg af medlemmer til det lægelige uddannelsesudvalg

Følgende blev valgt: Dorte Goldsmidt, Tine Boesen Larsen, Ulrik Steen, Louise Rahbøll, Ann Lyngberg.

9. Valg til bestyrelsen

Følgende blev valgt: Ulrik Steen, Dorte Qvesel, Louise Rahbøll, Jens Tølbøll, Tine Boesen Larsen.

10. Evt.

Der var følgende forslag til, hvad Samfundsmedicinsk Fraktion kan starte ud med:
•planlægning af en samfundsmedicinsk parallelsession på Folkesundhedsdage næste år
•arrangement af en samfundsmedicinsk dag i foråret, svarende til det tidligere Hindsgavl møde
•kortlægning af hvad fraktionens medlemmer arbejder med

Odder, d. 7. oktober 2007

 

Fraktioner

FFSV- Foreningen for Folkesundhedsvidenskab

 

DASAMS - Dansk Samfundsmedicinsk Selskab

 

DSfB- Dansk Selskab for Børnesundhed

Folkesundhedsdage

Konferencen Folkesundhedsdage er der hvor vi fortæller det nyeste om forebyggelse og folkesundhed i Danmark og på verdensplan.

Læs mere her...

Følg os på
facebook

Administration

 

Dansk Selskab
for Folkesundhed

Svenstrupvænget 5 E,

5260 Odense S

administration@dsff.dk

Tel. 2290 5473

 

Administrationen varetages i fritiden hvorfor 

telefoniske henvendelser først kan forventes

besvaret udenfor dagarbejdstiden. 

© 2016 Powered by WebDesignCenter