Du er her:     >     
GF grafik

Generalforsamlinger

Generalforsamling i Dansk Selskab for Folkesundhed 2017
Aalborg Kultur og Konferencecenter - Hal Vest
22. august 2017 kl. 11.00

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandsberetning, herunder beretning fra forsknings- og eventuelle andre udvalg, fraktioner og eventuelle ad hoc-udvalg
 3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Behandling af forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag fra medlemmerne
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Valg af kommende formand (ikke relevant i 2017) og øvrige bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter.
  Valg af bestyrelsesmedlemmer
  På valg:
  Marit Nielsen Man
  Camilla Palmhøj Nielsen
  Jens Peter Hegelund Jensen
  Maja Barfod Hørsving

  Suppleanter:
  Anne Mette Dons
  Charlotta Pisinger
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  Revisor:
  Birgitte Gade Koefoed
  Revisorsuppleant:
  Henrik Sælan
 8. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen indsendes til selskabets administration senest 4 uger før generalforsamlingen 24. juli 2017.


Generalforsamlingsdeltagerne inviteres på frokost efter generalforsamlingen.
Alle medlemmer kan naturligvis frit deltage i generalforsamlingen, men frokosten kræver tilmelding.
Det er en forudsætning for at deltage i frokosten at man har deltaget i generalforsamlingen.

Tilmelding til frokosten efter generalforsamlingen.


Du kan læse materiale fra tidligere generalforsamlinger herunder.

 

2014-2016

2011-2013

2008-2010

2005-2007

Fraktioner

FFSV- Foreningen for Folkesundhedsvidenskab

 

DASAMS - Dansk Samfundsmedicinsk Selskab

 

DSfB- Dansk Selskab for Børnesundhed

Folkesundhedsdage

Konferencen Folkesundhedsdage er der hvor vi fortæller det nyeste om forebyggelse og folkesundhed i Danmark og på verdensplan.

Læs mere her...

Følg os på
facebooktwitter

Administration

 

Dansk Selskab
for Folkesundhed

Svenstrupvænget 5 E,

5260 Odense S

administration@dsff.dk

Tel. 2290 5473

 

Administrationen varetages i fritiden hvorfor 

telefoniske henvendelser først kan forventes

besvaret udenfor dagarbejdstiden. 

© 2016 Powered by WebDesignCenter