Du er her:     >     
GF grafik

Generalforsamling

Dansk Selskab for Folkesundhed indkalder til generalforsamling
tirsdag den 25. september 2018 kl. 14.00

på Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg


Foreløbig dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandsberetning, herunder beretning fra forsknings- og eventuelle andre udvalg, fraktioner og eventuelle ad hoc-udvalg
 3. Aflæggelse af regnskab til godkendelse
 4. Behandling af forslag fra bestyrelsen og indkomne forslag fra medlemmerne
 5. Fastlæggelse af kontingent
 6. Valg af  kommende formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter
  a: Valg af kommende formand
  b: Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Bestyrelsesmedlemmer på valg:

  Pia Assenholm – genopstiller ikke
  Bjarne Bruun Jensen - genopstiller
  Morten Ørsted-Rasmussen – genopstiller ikke
  Charlotte Iisager Petersen - genopstiller

  Suppleant:
  Anne Mette Dons


 7. Valg af revisor og revisorsuppleant

  Revisor:

  Birgitte Gade Koefoed – genopstiller

  Revisorsuppleant:

  Henrik Sælan  


 8. Eventuelt

Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen indsendes til administrationen senest 28. august 2018 kl. 14.
Medlemmer kan se referater fra tidligere generalforsamlinger her.

Fraktioner

FFSV- Foreningen for Folkesundhedsvidenskab

 

DASAMS - Dansk Samfundsmedicinsk Selskab

 

DSfB- Dansk Selskab for Børnesundhed

Folkesundhedsdage

Konferencen Folkesundhedsdage er der hvor vi fortæller det nyeste om forebyggelse og folkesundhed i Danmark og på verdensplan.

Læs mere her...

Følg os på
facebooktwitter

Administration

 

Dansk Selskab
for Folkesundhed

Svenstrupvænget 5 E,

5260 Odense S

administration@dsff.dk

Tel. 2290 5473

 

Administrationen varetages i fritiden hvorfor 

telefoniske henvendelser først kan forventes

besvaret udenfor dagarbejdstiden. 

© 2016 Powered by WebDesignCenter