Du er her:     >     
uds3hjerter

Fraktioner

En fraktion i Dansk Selskab for Folkesundhed er en selvstændig organisatorisk del af DSFF, som udfolder sit virke indenfor DSFF’s formål og vedtægter.

 

En fraktion indgår aftale med bestyrelsen for DSFF om optagelse i DSFF samt om fraktionens navn og formål, kriterier for medlemskab, budget, regnskab og administration og evt. supplerende medlemskontingent.

 

I øjeblikket er følgende fraktioner tilknyttet Dansk Selskab for Folkesundhed.

 

DASAMS - Dansk Samfundsmedicinsk Selskab

DSfB - Dansk Selskab for Børnesundhed

FFSV - Foreningen for Folkesundhedsvidenskab

Netværk/interessegrupper

Tilknytning af netværk eller interessgrupper til DSFF


DSFF giver mulighed for, at medlemmer kan danne netværk eller interessegrupper under selskabet. Selskabet har følgende retningslinjer for sådanne netværk og grupper:

  • For at oprette og være medlem af et netværk/en interessegruppe, skal man være medlem af DSFF.
  • Netværket/interessegruppen skal have en formand/tovholder, hvorigennem al kommunikation med DSFF foregår.
  • Der er mulighed for, at netværk/interessegrupper kan få stillet en underside til DSFF’s webside til rådighed. Hvis der ønskes et andet layout – ud over hvad DSFFs administration selv kan lave - må netværk/interessergrupper selv varetage omkostningerne herved. Netværk/interessegrupper står selv for at udforme tekst mv. til siden. Det er dog DSFFs administration som i praksis lægger materialet ind på siden. DSFF’s administration kan benyttes til sparring i det omfang, der er mulighed for det.
  • Netværk/interessergupper skal selv varetage planlagte aktiviteter og daglig drift. Der kan igen sparres med DSFF’s administration i det omfang, der er mulighed for det. 

DHLN - Dansk Health Literacy Netværk

FPP - Forskning, praksis og politik - bedre samarbejde og vidensdeling for folkesundhed.

Aktiviteter
Husk at....

sætte DASAMS's årsmøde og Folkesundhedsdage i kalenderen

Se aktuelle stillingsopslag
Fraktioner

FFSV- Foreningen for Folkesundhedsvidenskab

 

DASAMS - Dansk Samfundsmedicinsk Selskab

 

DSfB- Dansk Selskab for Børnesundhed

Folkesundhedsdage

Konferencen Folkesundhedsdage er der hvor vi fortæller det nyeste om forebyggelse og folkesundhed i Danmark og på verdensplan.

Læs mere her...

Følg os på
facebook

Administration

 

Dansk Selskab
for Folkesundhed

Svenstrupvænget 5 E,

5260 Odense S

administration@dsff.dk

Tel. 2290 5473

 

Administrationen varetages i fritiden hvorfor 

telefoniske henvendelser først kan forventes

besvaret udenfor dagarbejdstiden. 

© 2016 Powered by WebDesignCenter