Du er her:     >     
folkemoede

Folkemødet på Bornholm 2016

Dansk Selskab for Folkesundhed er til stede på Folkemødet på Bornholm 2016


Ikke med egen stand, men med flere bestyrelsesmedlemmer og andre nøglepersoner i cirkulation.

Ønsker man at etablere en debat hvor disse stærke profiler kan passe ind, eller måske tilføre en folkesundhedsvinkel på en debat om noget helt andet, så står disse personer gerne til rådighed.


Torben Jørgensen

Formand for Dansk Selskab for Folkesundhed, enhedschef, professor, dr.med., Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Region Hovedstaden.


Folkesundhed generelt og omgivelsernes indflydelse på vores sundhed.


Kontakt: torben.joergensen@regionh.dk eller tlf.: 3863 3255


Marit Nielsen-Man

Næstformand i Dansk Selskab for Folkesundhed, Cand.phil. et exam.oecon., sundhedschef Vejle Kommune


Kan bidrage til debatterne med en skæv vinkel på det kommunale arbejde med sundhed. Hvem har ansvaret for folkesundheden, hvordan kan kommunerne prioritere det forebyggende arbejde? Hvor går grænsen mellem det kommunale ansvar og  forældreansvaret for børns sundhed f.eks.?
Motivationen til at leve sundt skal komme fra en lyst til at leve, ikke fra en angst for at dø.


Kontakt: marin@vejle.dk


Pia Assenholm

Bestyrelsessekretær i Dansk Selskab for Folkesundhed, chefkonsulent,MPH, leder af Sundhedsfaglig Efter- og Videreuddannelse, UC SYD


Sundhed og uddannelse (hvordan skaber man sundhed gennem uddannelse, hvilke tiltag er der på uddannelsesområdet der sætter fokus på at mindske frafald, bevare de studerendes sundhed, tænker sundhed ind i institutionens strategisk overvejelser i forhold til uddannelse mv.) Indsigten dækker dog kun professionsbachelor området.


Kontakt: ptoa@ucsyd.dk


Bjarne Bruun Jensen

Bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Folkesundhed, professor og forskningschef for Sundhedsfremmeforskningen, Steno Diabetes Center.


Kernekompetencer og hovedområder:

-       Brugerdreven innovation inden for Sundhedsfremme og Forebyggelse

-       Professionelle kompetencer, der støtter deltager-orienteret udvikling af sundhedsfremme

-       Sundhedspædagogiske kernebegreber, der bidrager til bæredygtig forebyggelse og sundhedsfremme

-       Hvordan overskrider vi den ufrugtbare modstilling mellem individuel og strukturel forebyggelse?

-      Et fælles værdigrundlag for kommunernes arbejde med sundhedsfremme, forebyggelse og behandling – er det muligt?


Kontakt: bjbj@steno.dk  


Susanne Gyldenhof

Medlem af DSFFs Folkesundhedsdagsudvalg, leder af tandplejen, Sønderborg Kommune


Generel viden om folkesundhed med særlig fokus på tværgående kommunale indsatser. Politik og strategiudformning.


Kontakt: sgyl@sonderborg.dk


Aktiviteter
Husk at....

sætte DASAMS's årsmøde og Folkesundhedsdage i kalenderen

Se aktuelle stillingsopslag
Fraktioner

FFSV- Foreningen for Folkesundhedsvidenskab

 

DASAMS - Dansk Samfundsmedicinsk Selskab

 

DSfB- Dansk Selskab for Børnesundhed

Folkesundhedsdage

Konferencen Folkesundhedsdage er der hvor vi fortæller det nyeste om forebyggelse og folkesundhed i Danmark og på verdensplan.

Læs mere her...

Følg os på
facebook

Administration

 

Dansk Selskab
for Folkesundhed

Svenstrupvænget 5 E,

5260 Odense S

administration@dsff.dk

Tel. 2290 5473

 

Administrationen varetages i fritiden hvorfor 

telefoniske henvendelser først kan forventes

besvaret udenfor dagarbejdstiden. 

© 2016 Powered by WebDesignCenter