Du er her:     >     
DASAMS

Generalforsamling

Læs referater fra generalforsamlinger under de respektive år. 

 

Dansk Samfundsmedicinsk Selskab
Generalforsamling afholdes i forbindelse med selskabets årsmøde


Generalforsamling 2018 

Der indkaldes til generalforsamling i Dansk Samfundsmedicinsk Selskab, fredag den 18. maj 2018 kl. 13.30


Dagsorden ifølge vedtægterne:

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Beretning fra udvalg
4. Aflæggelse af regnskab til godkendelse
5. Fastsættelse af kontingent
6. Forslag fra bestyrelsen og medlemmerne
7. Valg af medlemmer til Det lægelige uddannelsesudvalg
8. Valg af bestyrelse

Bestyrelsesmedlemmer på valg:

  • Marie Brasholt (genopstiller ikke)
  • Bolette Søborg (genopstiller ikke)
  • Ulrik Steen (genopstiller ikke)

Suppleanter på valg:

  • Marianne Jespersen
  • Bernadette Guldager

9. Evt.


Vel mødt til generalforsamling
På vegne af bestyrelsen i DASAMS

Marie Brasholt, formand


Indkaldelsen som PDF filGeneralforsamling 2017

Generalforsamling 2016

Generalforsamling 2015

 Generalforsamling 2014

Generalforsamling 2013

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2011

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2007

Fraktioner

FFSV- Foreningen for Folkesundhedsvidenskab

 

DASAMS - Dansk Samfundsmedicinsk Selskab

 

DSfB- Dansk Selskab for Børnesundhed

Folkesundhedsdage

Konferencen Folkesundhedsdage er der hvor vi fortæller det nyeste om forebyggelse og folkesundhed i Danmark og på verdensplan.

Læs mere her...

Følg os på
facebook

Administration

 

Dansk Selskab
for Folkesundhed

Svenstrupvænget 5 E,

5260 Odense S

administration@dsff.dk

Tel. 2290 5473

 

Administrationen varetages i fritiden hvorfor 

telefoniske henvendelser først kan forventes

besvaret udenfor dagarbejdstiden. 

© 2016 Powered by WebDesignCenter