Du er her:     >     
Mand i labyrint

DASAMS årsmøde på Hindsgavl Slot

Årsmødet er en mangeårig tradition som Dansk Samfundsmedicinsk Selskab viderefører fra det tidligere Dansk Selskab for Samfundsmedicin.

Næste årsmøde bliver

6. – 7. juni 2019

Hent programmet som PDF fil her 

eller se det på tilmeldingssitet https://www.tilmeld.dk/HI19   


roed streg 770x2px

Årets overordnede tema: Reformer og Udfordringer i sundhedsvæsenet.

Der tegner sig et sundhedspolitisk varmt forår. Regeringen har udsendt et oplæg til en sundhedsreform med både strukturelle, indholds- og prioriteringsmæssige elementer. Årsmødets første dag fokuserer på en faglig drøftelse af problemerne i sundhedsvæsenet og udsigten til, om reformen kan løse dem.  


Der tales om overflytning af kronikerne til ”det nære sundhedsvæsen”, 40.000 færre indlæggelser og 500.000 færre ambulante besøg, flere patientrettigheder, bindende standarder og nye organisationsformer i primærsektoren. Kan kommuner og almen praksis løfte opgaverne? Hvad med den lægemangel, vi ser i praksissektoren og de 21 sundhedsfællesskabers funktionsduelighed? Hvad betyder en reform for samfundsmedicinen? Professor  i Sundhedsøkonomi Kjeld Møller Pedersen og Lægeforeningens Formand Andreas Rudkjøbing vil være blandt oplægsholderne.


Årsmødets anden dag fokuserer på en anden type udfordring for sundhedsvæsenet, nemlig befolkningens og patientgruppers relation, manglende accept af eller ligefrem mistillid til den sundhedsfaglige ekspertise. Funktionelle lidelser, sociale epidemier, HPV- vaccinen og cannabissagen er blandt eksemplerne på patienter med uforklarlige symptomer, problempatienter og sårbare patientgrupper. Svigter systemet dem, og kan vi gøre det bedre uden at give køb på faglighed og fornuft? Oplæg bl.a. fra Ane Vind, overlæge ph.d, Helene Probst, enhedschef i Sundhedsstyrelsen og Bolette Søborg, overlæge i Sundhedsstyrelsen.


Programmet omfatter også postersession og inspirationens time og - som altid - inspirerende og hyggeligt fagligt samvær. 


For indsendelse af abstract til posterpræsentation se her


Deltagerpriser:

Overnatning i enkeltværelse - Medlem af DASAMS kr. 4.600,00 - Ikke medlem af DASAMS kr. 5.400,00


Pladserne på Hindsgavl tildeles i tilmeldingsrækkefølge. Hvis der tilmeldes flere deltagere, end der er plads til på Hindsgavl Slot, vil de overskydende blive anvist andet hotel i Middelfart. 

Deltagere, som deler et dobbeltværelse, er dog sikret indkvartering på Hindsgavl. Der er desuden 250,00 kr. rabat pr. deltager i dobbeltværelse.Du kan tilmelde dig her: https://www.tilmeld.dk/HI19 


På gensyn på årsmødet 2019

DASAMS bestyrelse og årsmødeudvalg.


Hent appetizeren som PDF fil


roed streg 770x2px


Aktiviteter
Husk at....

sætte DASAMS's årsmøde og Folkesundhedsdage i kalenderen

Se aktuelle stillingsopslag
Fraktioner

FFSV- Foreningen for Folkesundhedsvidenskab

 

DASAMS - Dansk Samfundsmedicinsk Selskab

 

DSfB- Dansk Selskab for Børnesundhed

Folkesundhedsdage

Konferencen Folkesundhedsdage er der hvor vi fortæller det nyeste om forebyggelse og folkesundhed i Danmark og på verdensplan.

Læs mere her...

Følg os på
facebook

Administration

 

Dansk Selskab
for Folkesundhed

Svenstrupvænget 5 E,

5260 Odense S

administration@dsff.dk

Tel. 2290 5473

 

Administrationen varetages i fritiden hvorfor 

telefoniske henvendelser først kan forventes

besvaret udenfor dagarbejdstiden. 

© 2016 Powered by WebDesignCenter