Du er her:     >     
Hjerter-af-taendstikmaend

 Cape Town Deklarationen

Ny deklaration om menneskerettigheder og en tobaksfri verden 
 

Dansk Selskab for Folkesundhed vil rette opmærksomhed på en deklaration om menneskerettigheder og en tobaksfri verden, som er blevet lanceret i forbindelse med den 17. verdenskonference om tobak eller sundhed, i Cape Town, Sydafrika den 7.-9. Marts 2018.

Dansk Selskab for Folkesundhed opfordrer alle danske beslutningstagere og andre ansvarlige for folkesundheden i Danmark til at tilslutte sig deklarationen og støtte op om de handlinger, der peges på. Vi vil samtidig henlede opmærksomheden på Selskabets Folkesundhedsbarometer Udfas Tobak, hvor vi peger på en række virksomme tiltag for at komme tobakken til livs i Danmark.
 

Cape Town Deklarationen

 

Civilsamfundsorganisationer samt personer fra hele verden er stærkt engagerede i at fremme og beskytte folkesundheden og menneskerettigheder i relation til den tobaksepidemi, der globalt dræber 7 millioner mennesker hvert år. Alle er enige om følgende generelle principper og opfordring til handling for at opnå en tobaksfri verden.
 

Generelle principper

 • Produktion, markedsføring og salg af tobak er uforenelig med menneskerettighederne til sundhed.
 • Regeringerne har pligt til at tage fat på implikationerne for menneskerettighederne som følge af produktion, markedsføring, salg og forbrug af tobak.
 • WHO’s rammekonvention om tobakskontrol er baseret på grundlæggende menneskerettigheder og frihedsrettigheder.
 • Tobaksindustrien og industrifinansierede grupper kan aldrig være en partner i tobakspolitik.
 • Tobaksindustrien bør ikke drage fordel af handels- og investeringsaftaler.

Deklarationen kræver:

 • At Regeringerne inddrager tobakspolitik i rapportering om menneskerettigheder.
 • At civilsamfundet giver information om tobakspolitik til menneskerettighedsorganer.
 • At enkeltpersoner og organisationer gør juridiske tiltag for at begrænse produktionen, reklame og markedsføring af tobaksvarer, der krænker menneskerettighederne til sundhed.
 • At inkludere retten til en tobaksfri verden som en komponent af den menneskelige ret til sundhed i rapporter fra United Nations (Special Rapporteur).
 • At Menneskerettighedsrådet bekræfter retten til en tobaksfri verden.
 • At tobaksindustrien udelukkes fra fordele ved handel og investeringsaftaler.
 • At forskere, forskningsenheder, fonde og civilsamfundsorganisationer afviser eller stopper samarbejde med Philip Morris International Foundation for en røgfri verden og lignende PR-initiativer inden for tobaksindustrien.

Den fulde deklaration kan læses her: www.ASH.org/declaration

Støtte til deklarationen kan gives ved at sende en email til: HQ@ash.org


 

Venlig hilsen

Maja Bertram

Formand for Dansk Selskab for Folkesundhed.
 

Hent denne tekst som PDF fil, print den og hæng den på opslagstavlen på arbejdspladsen.
 

Aktiviteter
Husk at....

sætte DASAMS's årsmøde og Folkesundhedsdage i kalenderen

Se aktuelle stillingsopslag
Fraktioner

FFSV- Foreningen for Folkesundhedsvidenskab

 

DASAMS - Dansk Samfundsmedicinsk Selskab

 

DSfB- Dansk Selskab for Børnesundhed

Folkesundhedsdage

Konferencen Folkesundhedsdage er der hvor vi fortæller det nyeste om forebyggelse og folkesundhed i Danmark og på verdensplan.

Læs mere her...

Følg os på
facebook

Administration

 

Dansk Selskab
for Folkesundhed

Svenstrupvænget 5 E,

5260 Odense S

administration@dsff.dk

Tel. 2290 5473

 

Administrationen varetages i fritiden hvorfor 

telefoniske henvendelser først kan forventes

besvaret udenfor dagarbejdstiden. 

© 2016 Powered by WebDesignCenter