Du er her:     >     
hangglider

ASPHER - Association of Schools of Public Health in the European Region.

ASPHER's 50th Anniversary Book

Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER) fejrer i 2016 50 års jubilæum, med nu 111 institutionelle medlemmer - universitetsafdelinger; fritstående uddannelsessteder - bl.a. London School of Hygiene and Tropical Medicine og den franske Ecole des Hautes Etudes de Santé Publique; også Nordisk Ministerråds nu nedlagte NHV, Göteborg, var medlem. Jeg var præsident for ASPHER i 2006-7, og i anledning af jubilæet har vi for kort tid siden udgivet en jubilæumsbog med bidrag om ASPHER's historie, som jeg som hovedredaktør vedhæfter til orientering.

ASPHER var et WHO initiativ i 1966, og vi har samarbejdet gennem alle årene - naturligvis især om udvikling af public health arbejdsstyrken i WHO's europæiske medlemslande. Vi deltager således bl.a. i ledelsen af WHO's Working Group om European Action Plan's Essential Public Health Operation 7 (EPHO 7), sikring af en tilstrækkelig og kompetent arbejsstyrke (jeg er co-chair sammen med den WHO kollega, der har ansvar for EAP, Dr. Anna Cichowska). - Jubilæumsbogen omhandler desuden bl.a. ASPHER's 2016-20 strategi og udviklingen af en række uddannelsessteder. Alle ASPHER's medlemmer blev inviteret til at skrive, og i den sidste ende var det en udvalgt skare, der fulgte opfordringen. - Efter min opfattelse giver bogen et godt samlet overblik over især den organisatoriske udvikling af uddannelse i folkesundhed i Europa gennem det sidste halve århundrede. Bl.a. WHO's Regional Director og EU's Commissioner for sundhed og ernæring har skrevet hilsner. 


Download bogen som PDF fil.


Manualen 'From Potential to Action'

I 2006 startede vi et program til udvikling af kompetencelister for public health professionelle i Europa - i øvrigt parallelt med udvikling af tilsvarende lister i USA og i andre verdensdele. I UK producerede man sine egne lister i tilknytning til det udviklede public health system i Storbritanien - det åbenbart mest udviklede system i Europa. ASPHER's europæiske lister blev i 2012 autoriserede af alle WHO's europæiske medlemslande, som en del af  WHO's European Action Plan for Strengthening Public Health Capacities and Services (EAP), idet regeringerne blev opfordret til at støtte udvikling af public health uddannelse på grundlag af ASPHER's kompetencelister (EAP, p. 18).

Som hovedansvarlig for ASPHER's kompetence-program og sammen med vores såkaldte European Public Health Reference Framework (EPHRF) Council har jeg de seneste år arbejdet med justering af kompetencelisterne og med principper for sammenkobling af kompetencer - der jo indicerer handlingspotentiale - og konkret public health handling, det sidste indiceret vha WHO's 10 EPHOs. Det er der kommet en manual ud af i tre volumina - en (forhåbentlig læsbar) 38 siders indledning og i alt 170 siders lister og tabeller, omfattende hele public health disciplinen. Manualen - 'From potential to action' - forelå færdig i maj i år og er hidtil blevet vel modtaget i det europæiske public health miljø, således at der er basis for fortsat udvikling. Hele manualen - og også jubilæumsbogen - ligger i øvrigt på ASPHER's hjemmeside www.aspher.org.

Vores plan er at indhente kommentarer til manualen inden oktober i år, således at vi kan diskutere den på European Public Health Conference 2016 i november i Wien og derefter frigive en justeret udgave.

Planen er i øvrigt at udvide EPHRF Council mhp fordybelse i forebyggelse, sundhedsfremme og sundhedsbeskyttelse inden for særlige emner, fx. sygdomsgrupper som cancer, smitsomme sygdomme, CVD, og eksponeringer som rygning, ernæring, fysisk aktivitet, og - i en tredje dimension - specifikke uddannelsesniveauer (bachelor, master, PhD, efteruddannelse). Vi er ved at udvikle et IT system, der skal omfatte kompetencelister og deres forhold til EPHOs samt folkesundhedsudfordringer, med henblik på systemplanlægning og i øvrigt individuel karriereplanlægning, baseret på bl.a. ASPHER's medlemmers uddannelsestilbud. Også en stor del af dette er ubetrådt land, så vi skal udvikle principper og metoder - og så håbe på, at det lykkes gennem ihærdig vedholdenhed. 


Download volume 1          Download volume 2        Download volume 3


Anders Foldspang

Professor, MD, PhD, DMSc, FFPH, FRCPE

Department of Public Health

Aarhus University, Aarhus, Denmark Mail anders.foldspang@gmail.com 

Aktiviteter
Husk at....

sætte DASAMS's årsmøde og Folkesundhedsdage i kalenderen

Se aktuelle stillingsopslag
Fraktioner

FFSV- Foreningen for Folkesundhedsvidenskab

 

DASAMS - Dansk Samfundsmedicinsk Selskab

 

DSfB- Dansk Selskab for Børnesundhed

Folkesundhedsdage

Konferencen Folkesundhedsdage er der hvor vi fortæller det nyeste om forebyggelse og folkesundhed i Danmark og på verdensplan.

Læs mere her...

Følg os på
facebook

Administration

 

Dansk Selskab
for Folkesundhed

Svenstrupvænget 5 E,

5260 Odense S

administration@dsff.dk

Tel. 2290 5473

 

Administrationen varetages i fritiden hvorfor 

telefoniske henvendelser først kan forventes

besvaret udenfor dagarbejdstiden. 

© 2016 Powered by WebDesignCenter