Du er her:     >     
YSAM usidetop

Aktiviteter for læger i samfundsmedicinsk uddannelse

Videreuddannelsesregion Nord og Syd

Uddannelsesdage


Afholdes hvert halve år som heldagsarrangementer for uddannelses-læger, vejledere og uddannelsesansvarlige overlæger i det samfundsmedicinske speciale. Værtsrollen roterer imellem de uddannelsesgivende afdelinger i Nord og Syd og til hver uddannelsesdag vælges et overordnet tema for dagens oplæg – for eksempel har karrieremuligheder og Screening (politisk organisation og den samfundsmedicinske rolle) været valgte temaer. Desuden præsenteres alle forskningstræningsopgaver i dette forum.


PKL for specialet i Videreuddannelses Region Nord er Anita Sørensen, anison@rm.dk


Kommende uddannelsesdag: Tidligere uddannelsesdage:

25.04.19 Sociallægeinstitutionen, Spanien 19, 8000 Aarhus 

27.11.18, Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord, Randers 

21.04.16, Sociallægeinstitutionen, Århus Kommune – Program

03.11.16, Embedslægeinstitutionen Nord, Randers - Program

27.04.17, Afdeling for Folkeundersøgelser - Program

16.11.17, Klinisk Socialmedicin & Rehabilitering, Århus – Program

16.04.18, Socialmedicinsk afdeling, Aalborg


Netværksmøder


Afholdes også hvert halve år og er eftermiddags/aften arrangementer af typisk 3 timers varighed, som ligger udenfor arbejdstiden. Netværksmøderne er blandt andet tænkt som et uformelt forum, hvor uddannelseslæger i samfundsmedicin kan mødes for at udveksle ideer og erfaringer, idet der på flere af de uddannelsesgivende afdelinger kun er 1-2 uddannelseslæger ad gangen.


Kommende netværksmøde: Snusepraktik


En integreret del af introduktionsuddannelsen, hvor uddannelseslægen har mulighed for korte besøg af 1-2 dages varighed på andre uddannelsesgivende afdelinger med henblik på at få viden om hvilke opgaver de andre afdelinger løser og dermed også kvalificere prioritering af hoveduddannelsesforløb.


Deltagelse i Specialernes dag, som afholdes én gang om åretAktiviteter
Husk at....

sætte DASAMS's årsmøde og Folkesundhedsdage i kalenderen

Se aktuelle stillingsopslag
Fraktioner

FFSV- Foreningen for Folkesundhedsvidenskab

 

DASAMS - Dansk Samfundsmedicinsk Selskab

 

DSfB- Dansk Selskab for Børnesundhed

Folkesundhedsdage

Konferencen Folkesundhedsdage er der hvor vi fortæller det nyeste om forebyggelse og folkesundhed i Danmark og på verdensplan.

Læs mere her...

Følg os på
facebook

Administration

 

Dansk Selskab
for Folkesundhed

Svenstrupvænget 5 E,

5260 Odense S

administration@dsff.dk

Tel. 2290 5473

 

Administrationen varetages i fritiden hvorfor 

telefoniske henvendelser først kan forventes

besvaret udenfor dagarbejdstiden. 

© 2016 Powered by WebDesignCenter