Du er her:     >     
Torben Jørgensen_marieogaugustprisen

”Rasmus Modsat” modtager
Marie og August Krogh Prisen 2016

Torben Jørgensen, MD, professor, dr.med., modtager Marie og August Krogh Prisen 2016 for sin enestående indsats for dansk epidemiologisk forskning, herunder opbygningen af Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed (FCFS), der er et stort forskningscenter i Region Hovedstaden.


I sin karriere har Torben Jørgensen bl.a. været med til at skabe et nyt banebrydende koncept for brystkræftbehandling med hurtig diagnostik, personlig læge og sygeplejerske gennem hele behandlingsforløbet – et koncept, der er fulgt i sundhedsvæsenet siden. Han fandt ud af, at rygning ikke er godt for sårheling, hvorfor det i dag er rutine ved kirurgiske indgreb at få patienter til at stoppe inden en operation.


Torben Jørgensen har altid vist mod til at gå imod strømmen, hvis han skønnede, at evidensen talte imod det etablerede, hvilket har gjort ham til en slags forskningens ”Rasmus Modsat”.


”Min forskning har vist, at det kan spare patienter og sundhedssystemet for meget, hvis vi jævnligt tester sandheden for at se, om den holder. Ved at tænke anderledes kan vi reducere sygdomsbyrden i samfundet, skyde virkningsløse tiltag ned og undgå overbehandling,” siger prisvinderen, som påpeger at vi ofte tænker for snævert på individet og glemmer omgivelserne.


I dag er Torben Jørgensen chef for FCFS. Siden han blev leder i 1997, har han udvidet centrets kompetencer fra befolkningsundersøgelser til også at omhandle forskning i patientforløb og sundhedsfremme for at integrere forskningen i folkesundhed. Antallet af ansatte er samtidig vokset fra 7 til 60.


For sin unikke indsats modtager han Marie og August Krogh Prisen på DKK 250.000. Prisen uddeles årligt til en fremragende dansk sundhedsvidenskabelig forsker. Prisen uddeles af Novo Nordisk Fonden og Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber.


”Efter en umiddelbar benovelse over denne fantastiske anerkendelse kom en utrolig glæde over at prisen faldt inden for folkesundhed. Det havde ikke været muligt uden de mange fantastiske kollegaer, som har inspireret og fulgt mig. Tak!” siger han.


Formanden for LVS, professor Henrik Ullum, siger: ”Torben Jørgensen har imponeret os ved sin overvældende forskningsproduktion og sin helt enestående indsats for dansk epidemiologisk forskning. Og så er han unik ved, at det er hans oplevelser i klinikken, der har inspireret ham. Han startede som ganske almindelig mavetarmkirurg og gjorde her den erfaring, at galdesten oftest var et godartet fænomen, der ikke behøvede at komme under kniven. Dette har sparet mange patienter for indgreb og samfundet for mange penge – og har givet os en dansk topforsker der hele vejen har sikret rigtige svar på relevante spørgsmål.”


Pressemeddelelsen som PDF fil                                                              Motivation in English (PDF file)


Om Torben Jørgensen:

MD, Professor, dr.med.

Chef for Forskningscenter for forebyggelse og Sundhed

Klinisk professor i sundhedsfremme og forebyggelse ved Københavns Universitet (2007) og adjungeret professor ved Aalborg Universitet (2011)

Tidligere formand for Dansk Epidemiologisk Selskab, nuværende formand for Dansk Selskab for Folkesundhed.

Mere end 800 videnskabelige artikler, heraf 600 i peer-reviewed tidsskrifter.

Mere end 350 foredrag

Vejleder for over 40 ph.d.-studerendeBedømmer på mere end 60 ph.d.-afhandlinger og disputatser.


Om Marie og August Krogh Prisen

Marie og August Krogh Prisen er oprettet i 1969 og tildeles hvert år en fremragende

dansk, sundhedsvidenskabelig forsker. Prisen uddeles af Novo Nordisk Fonden og Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (tidligere Dansk Medicinsk Selskab) og er på DKK 250.000 – opdelt i DKK 100.000 som en personlig pris og DKK 150.000 til forskning.


Prisen overrækkes i forbindelse med Organisationen af Lægevidenskabelige Selskabers årsmøde fredag 22. januar. Bestyrelsen i Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber fungerer som priskomité, og pengebeløbet doneres af Novo Nordisk Fonden. Medlemsorganisationer i Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber kan indstille kandidater til prisen.


Om Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber

Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber (LVS) er paraplyorganisation for de lægevidenskabelige selskaber i Danmark og repræsenterer godt 25.000 medlemmer.


LVS’ formål er at fremme dansk lægevidenskab og varetage de overordnede interesser for selskaberne i forhold til de centrale sundhedsmyndigheder og den nationale sundhedspolitik og i øvrigt fremme kendskabet til dansk lægevidenskab og lægevidenskabelig forskning i offentligheden. Organisationen blev grundlagt i 1919 som Dansk Medicinsk Selskab.


Om Novo Nordisk Fonden:

Novo Nordisk Fonden er en uafhængig dansk erhvervsdrivende fond.

Fonden har to hovedformål:

  • at udgøre et stabilt fundament for den erhvervsmæssige og forskningsmæssige virksomhed, som drives af selskaberne i Novo Gruppen; og
  • at yde støtte til videnskabelige, humanitære og sociale formål.

Fondens vision er at yde et betydende bidrag til forskning og udvikling, der forbedrer menneskers helbred og velfærd. Siden 2007 har fonden uddelt mere end DKK 6 mia., primært til forskning inden for biomedicin og bioteknologi ved offentlige vidensinstitutioner. Fonden støtter hele forskningens fødekæde – fra uddannelse til innovation.


Yderligere information:

Christian Mostrup Scheel, presseansvarlig Novo Nordisk Fonden, tlf.: 3067 4805.

Fraktioner

FFSV- Foreningen for Folkesundhedsvidenskab

 

DASAMS - Dansk Samfundsmedicinsk Selskab

 

DSfB- Dansk Selskab for Børnesundhed

Folkesundhedsdage

Konferencen Folkesundhedsdage er der hvor vi fortæller det nyeste om forebyggelse og folkesundhed i Danmark og på verdensplan.

Læs mere her...

Følg os på
facebook

Administration

 

Dansk Selskab
for Folkesundhed

Svenstrupvænget 5 E,

5260 Odense S

administration@dsff.dk

Tel. 2290 5473

 

Administrationen varetages i fritiden hvorfor 

telefoniske henvendelser først kan forventes

besvaret udenfor dagarbejdstiden. 

© 2016 Powered by WebDesignCenter