Du er her:     >     
penge

Procedure vedr. indkøb og afregning af udlæg.

Proceduren er godkendt af bestyrelsen den 14. august 2007 

Bemærk at du skal gemme afregningsblanketten på din PC og derefter 

udfylde den, gemme igen og derefter vedhæfte den.


Afregningsblanket

Procedure som PDF fil

Indkøb af varer eller rekvisition af tjenesteydelser.

Leverandøren fremsender faktura – indeholdende oplysning om indkøbets formål og rekvirentens navn - til administrationen:
 

Dansk Selskab for Folkesundhed
Administration
Svenstrupvænget 5 E
5260 Odense S
administration@dsff.dk


Selskabets CVR nummer er 2909 3970
 

Det letter ekspeditionen hvis rekvirenten, f.eks. pr. e-mail, oplyser administrationen om at en regning er på vej.

Refusion af udlæg.

Bilag for udlæg indsendes, sammen med udfyldt afregningsblanket, til administrationen.

Undlad venligst at hæfte bilagene sammen, men nummerer gerne på blanket og enkeltbilag.

Bilag kan indsendes pr. e-mail.
 

I forbindelse med afregning af kørselsgodtgørelse og honorar skal CPR nr. oplyses.

Kørselsgodtgørelse er skattefri men den udbetalte godtgørelse er indberetningspligtig.

Honorarer indberettes som B-skattepligtig indkomst.

Frister.

Bilag vedr. arrangementer og møder indsendes snarest.
 

I januar, april, juli og oktober skal alle bilag vedr. det foregående kvartal indsendes.

Kontrolprocedure.

Bestyrelsesmedlemmer som anmoder om refusion af rejseomkostninger i forbindelse med deltagelse i bestyrelsesmøder vil uden videre modtage denne.
 

Refusionsanmodninger fra arrangementsansvarlige vil uden videre modtage denne og omkostningen blive bogført på arrangementet.
 

I andre tilfælde indhenter administrationen accept af omkostningerne hos den relevante ansvarlige.
 

Når ovenstående er opfyldt overføres beløbet hurtigst muligt til den oplyste bankkonto.

Aktiviteter
Husk at....

sætte DASAMS's årsmøde og Folkesundhedsdage i kalenderen

Se aktuelle stillingsopslag
Fraktioner

FFSV- Foreningen for Folkesundhedsvidenskab

 

DASAMS - Dansk Samfundsmedicinsk Selskab

 

DSfB- Dansk Selskab for Børnesundhed

Folkesundhedsdage

Konferencen Folkesundhedsdage er der hvor vi fortæller det nyeste om forebyggelse og folkesundhed i Danmark og på verdensplan.

Læs mere her...

Følg os på
facebook

Administration

 

Dansk Selskab
for Folkesundhed

Svenstrupvænget 5 E,

5260 Odense S

administration@dsff.dk

Tel. 2290 5473

 

Administrationen varetages i fritiden hvorfor 

telefoniske henvendelser først kan forventes

besvaret udenfor dagarbejdstiden. 

© 2016 Powered by WebDesignCenter